Prevence dokáže včas odhalit zdravotní problémy, připomínají odborníci Kardiologického centra AGEL Pardubice u příležitosti Světového dne srdce

Prevence dokáže včas odhalit zdravotní problémy, připomínají odborníci Kardiologického centra AGEL Pardubice u příležitosti Světového dne srdce
foto: agel.cz/AGEL Kardiocentrum
24 / 09 / 2020

Pardubice, 24. září 2020: Jak důležité je o své srdce pečovat? Nejen na to již dvacet let upozorňuje Světový den srdce, který připadá na 29. září. Lékaři z Kardiologického centra AGEL Pardubice připomínají, že kardiovaskulární onemocnění jsou, společně s těmi onkologickými, nejčastější příčinou úmrtí u dospělé české populace. Svůj velký podíl na tom má nezdravý životní styl i paradoxně vysoká úroveň zdravotní péče.

Jedním z cílů Světového dne srdce je veřejnosti připomenout, jakou mimořádnou péči mámě věnovat tomuto orgánu a jak velký vliv na jeho kondici mají naše každodenní činnosti. Nemůžeme ovlivnit dědičnou zátěž, věk ani pohlaví, ale řadu jiných okolností ano. Řeč je třeba o kuřáctví, fyzické pasivitě, obezitě, vysokém krevním tlaku, špatných dietních návycích nebo o psychosociálních problémech. „Ovlivňování kardiovaskulárního rizika je celoživotní proces, jehož základem je dostatečná pohybová a psychická aktivita, optimální složení jídelníčku a nekuřáctví,” říká na úvod MUDr. Milan Plíva z Kardiologického centra AGEL Pardubice.

Na nemoci oběhové soustavy umírá v současné době v Česku nejvíce lidí a to hned z několika důvodů. Řadíme se mezi vyspělé země světa se všemi klady i zápory. Mezi ně patří především nadměrná konzumace nevyvážené stravy, měně pohybu a sedavý typ zaměstnaní. Překvapivě svou roli hraje také vysoká úroveň zdravotní péče. „Zjednodušeně řečeno se těchto chorob dožíváme díky tomu, že systém je schopen choroby, které jsou v nerozvinutých zemích smrtelné, úspěšně léčit,” vysvětluje MUDr. Milan Plíva.

Pozitivní zprávou je, že odborníci sledují v posledních letech u Čechů trend větší zodpovědnosti za vlastní zdraví. Stále však není její míra napříč společnosti dostatečná. Podle doktora Plívy hraje svou nezanedbatelnou roli fakt, že tuzemský systém zdravotní péče nerozlišuje mezi občany, kteří mají snahu o to žít zdravý a kvalitní život a mezi těmi, kteří naopak doporučení lékařů nevnímají či je záměrně nedodržují.

Světový den srdce je také apelem k veřejnosti, aby se nepodceňovala prevence, protože včasné odhalení zdravotních problémů je základem jejich úspěšné léčby. Je třeba myslet na to, že člověk může mít závažná onemocnění, i když se cítí fit.

„Jedním z problémů, proč často pacienti přicházejí k lékaři až s příznaky manifestního kardiovaskulárního onemocnění je fakt, že většina rizikových faktorů těchto chorob ve svém počátku „nebolí“. To znamená, že při vynechání preventivních lékařských prohlídek nedojde k jejich včasnému zachycení a zahájení léčby. To vede k předčasné manifestaci chorob jako srdeční infarkt, mozková mrtvice, srdeční selhání a tak dále,” varuje lékař pardubického kardiologického centra. „Proto jsou zdravý životní styl a preventivní lékařské prohlídky tak důležité. Umožňují včas odhalit riziko vzniku závažné srdečně-cévní příhody a správnou léčbou toto riziko výrazně snížit,” připomíná dále.

JAK SE PROJEVUJÍ SRDEČNÍ PROBLÉMY?

Mezi nejčastější příznaky onemocnění srdce patří bolesti na hrudi, ať už se jedná o pálení, svírání, tlačení nebo pocit tísně. Dále pak dušnost, bušení srdce, ztráta vědomí, slabost, nevýkonnost či otoky nohou. V případě náhle vzniklých (akutních) obtíží je důležité ihned volat linku 155.

V případě neakutních obtíží je na prvním místě vyšetření sledujícím praktickým lékařem, který v případě podezření na srdeční onemocnění odesílá pacienta k vyšetření na kardiologickou ambulanci. „Vyšetření na ambulanci kardiologie se není třeba nikterak obávat, v případě neakutního stavu spočívá, kromě rozhovoru s lékařem, v celkovém vyšetření, změření krevního tlaku a natočení EKG. Podle výsledku poté lékař obvykle navrhne další došetření směrem k předpokládané příčině. Nejčastěji používanými metodami v rámci došetřování jsou v kardiologii ultrazvuku srdce, odběry krve, jednodenní měření krevního tlaku, EKG či provedení zátěžového testu,” popisuje postup vyšetření MUDr. Milan Plíva s tím, že pokud je to nutné, pak dle výsledků těchto vyšetření může být doporučeno vyšetření srdce a věnčitých tepen s využitím srdeční katetrizace jakožto invazivního vyšetření či provedení CT nebo magnetická rezonance.

AGEL Kardiologické centrum Pardubice je superspecializované kardiologické pracoviště, které se nachází v areálu pardubické nemocnice. Je zaměřeno především na diagnostiku a intervenční léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad, diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze), diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologii, katetrizační radiofrekvenční ablace, následné sledování pacientů po těchto zákrocích.

Tagy článku