Přerov: Nových dárců krve přišlo 348

23 / 01 / 2014

Celkem 348 lidí si v loňském roce dodalo odvahy a přišlo poprvé darovat krev do Nemocnice Přerov. Celkem nyní eviduje přerovská nemocnice 2229 dárců, kteří jsou ochotni a připraveni v případě akutního nedostatku některé z krevních skupin nejcennější tekutinu darovat.

Přestože se daří Nemocnici Přerov trvale zvyšovat počty odběrů plné krve i plazmy, není podle primáře transfúzního oddělení Štefana Repovského situace zdaleka ideální. Hlavním problémem je podle něj klesající zájem mladých lidí o dárcovství krve a plazmy. To může do budoucna znamenat velký problém. Celková dárcovská základna totiž postupně stárne a mladí lidé o dárcovství krve zájem nejeví. „Doba šla kupředu a došlo tak k celkovému posunutí hodnot mladých lidí. Řada z nich cestuje, často v takzvaných endemických oblastech. Mnoho mladých lidí trpí na různé alergie, mají tetování či piercing, což je často vylučuje z možného darování,“vysvětluje primář hematologických a transfuzních úseků Štefan Repovský. Svůj vliv má na klesající počet dárců i rostoucí neochota zaměstnavatelů a firem uvolňovat své zaměstnance k odběrům krve, „Nechtějí příliš akceptovat potvrzení o odběru a nutí zaměstnance čerpat dovolenou nebo náhradní volno,“ jmenuje další z problémů primář.

Přestože se nemocnici daří získávat nové prvodárce, bojuje s klesajícím počtem pravidelných dárců, tedy těch, kteří darovali v posledních dvou letech krev alespoň jedenkrát. „Udržet počty odběru se nám daří se stále menším počtem pravidelných dárců. Zvyšuje se tak frekvence jejich odběrů a to na maximálně přípustnou mez. Hledáme tak nyní možnosti, jak mladé lidi k darování krve a plazmy víc motivovat,“ doplňuje MUDr. Repovský.

Celkem provedli zdravotníci transfúzního oddělení přerovské nemocnice 3441 odběrů krve a 3483 odběrů plazmy. Mezi nejčastější příčiny potřeby krve patří operace, pooperační komplikace, dopravní a jiné nehody, poruchy srážlivosti, nádorová onemocnění nebo třeba těžké porody. Jen pro představu, jeden pacient může během své léčby spotřebovat krev až od třiceti dárců. „Chtěl bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří v uplynulém roce přišli darovat krev či plazmu. Ať už šlo o dárce pravidelné nebo dárce, kteří přišli darovat nejcennější tekutinu poprvé. Velmi si jich vážíme, zvlášť v dnešní materialistické době, neboť se jedná o dárcovství bezpříspěvkové,“zdůrazňuje primář.

Bezpříspěvkovými dárci krve se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na pracovišti transfúzního oddělení přerovské nemocnice. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.

Zdroj: Agel, Hana Szotkowska, red

index-logo