Premiér Sobotka: Děti a senioři ušetří na lécích

27 / 01 / 2017

„Klíčovou prioritou vlády a ministerstva zdravotnictví, které vede ČSSD, je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče. Zdraví není zboží a nesmí být dostupné jen pro vyvolené či nejbohatší. Jsem rád, že ministr Ludvík plní další důležitý úkol a vládě předloží návrh na snížení doplatků na léky pro dětské pacienty a také důchodce, který má moji plnou podporu. Návrh počítá s tím, že sníží takzvané ochranné limity na doplatky. U dětí do 18 let a u osob od 65 do 69 let se maximální roční spoluúčast sníží ze současných 2 500 Kč na 1 000 Kč, u osob od 70 let na 500 Kč. Po překročení stanoveného ochranného limitu zdravotní pojišťovna vrátí pojištěnci částku, kterou zaplatil navíc. Je to další důležitý krok v plnění programových cílů ČSSD i vlády, kdy chceme více pomoci rodinám s dětmi i důchodcům,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka při návštěvě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se v doprovodu ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka setkal s pracovníky nemocnice a jednal s řediteli ministerstvem zdravotnictví přímo řízených nemocnic.mzcr

Premiér Sobotka také při setkání vyzdvihl nutnost oprav a modernizace areálů nemocnic tak, aby co nejlépe sloužily pacientům, a připomněl, že vláda odsouhlasila výši účasti státního rozpočtu na financování strategických investic do vybraných nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví na 8,4 miliardy korun. V případě přímo řízených organizací není možné rekonstrukce či rozšíření financovat ze strukturálních fondů EU. Úhrady z pojišťoven většinou kryjí jen provozní výdaje a pouze část výdajů investičních. Je proto nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů,“ doplnil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

S řediteli přímo řízených nemocnic hovořili představitelé vlády také o mnoha dalších tématech českého zdravotnictví. Debata řešila například otázky kolem specializačního vzdělávání lékařů (zákon č. 95), potřeb praxe vzhledem ke vzdělávání sester (zákon č. 96), chystaný návrh zákona o univerzitních nemocnicích anebo plán zvyšování mezd pro lékaře a sestry.