Přední čeští biochemici se sjedou do Písku

Přední čeští biochemici se sjedou do Písku
30 / 10 / 2017

Nové technologie v klinické biochemii budou jedním z hlavních témat osmého ročníku Setkání lékařů – klinických biochemiků v Písku. Klinická biochemie je specializované odvětví medicíny, které se zabývá zkoumáním a měřením chemických látek například v krvi či moči pacientů. Několik desítek biochemiků bude jednat 2. – 3. listopadu v penzionu U Malířských například o monitorování hladin léčiv, hodnotě výsledků v laboratoři, o laboratorní diagnostice jaterních chorob, nebo elektronické zdravotnické dokumentaci v laboratoři.

 

„Laboratorní diagnostika, a v ní zejména klinická biochemie, v současné době poskytuje až osmdesát procent informací o pacientovi. To, které látky se najdou v pacientově krvi či moči, je důležité pro stanovení jeho diagnózy i následný léčebný proces. Setkání biochemiků, které je založeno na vzájemné výměně zkušeností a vzdělávání, je proto velmi důležité pro budoucnost tohoto oboru,“ uvedl hlavní organizátor akce MUDr. Pavel Malina, Ph.D., primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a. s.

 

Setkání se jako každoročně zúčastní čelní představitelé oboru – prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h. c., bývalý viceprezident Mezinárodní společnosti klinické chemie a emeritní předseda České společnosti klinické biochemie, v současné době ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., žák primáře Nejedlého, emeritní předseda České společnosti klinické biochemie a dlouholetý vedoucí katedry klinické biochemie IPVZ, nyní přednosta Pracoviště laboratorních metod Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM Praha). Na akci přijede i žijící nestor oboru klinické biochemie prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.