Pražští radní schválili další projekty na podporu sociálních služeb

Pražští radní schválili další projekty na podporu sociálních služeb
foto: www.praha.eu/MHMP logo
08 / 10 / 2021

Na svém třicátém zasedání v letošním roce podpořila Rada hlavního města Prahy investice do sociálního bydlení i podporu pro denní centra.

Rekonstrukce se dočkají Armáda spásy v Holešovicích, Chráněné bydlení v Xaverově, nově bude vybudováno centrum sociálních služeb v Praze 7. Celkem bylo nyní doporučeno k financování pět projektů. O způsobilé náklady projektů v celkové výši téměř 25 mil. Kč se podělí rovným dílem pražský Operační program Praha – pól růstu ČR a Magistrát hl. m. Prahy.  

Cílem projektu Lepší domov – lepší život je zkvalitnit chráněné bydlení pro osoby se zdravotním nebo jiným postižením. Rekonstrukce a nástavba stávajícího objektu chráněného bydlení v Xaverově (Praha 20) poskytne tři bytové jednotky, ale i zázemí pro personál. Opravený objekt bude využívat obnovitelné zdroje energie a moderní efektivní technologie, samozřejmostí je i bezbariérové řešení budovy. Projekt je spolufinancován operačním programem Praha – pól růstu ČR (OP PPR), který poskytne 2, 4 mil. Kč, dalších 2,4 mil. Kč způsobilých výdajů hradí Magistrát hl. m. Prahy.  

„Praha bohužel nemá žádných volných 80 miliard korun na účtu, jak s oblibou tvrdí pan premiér. Proto je význam Operačního programu – Praha pól růstu pro rozvoj hlavního města Prahy nepopiratelný. Bez strukturální finanční pomoci z Evropské unie by nebylo možné kvalitně rozvíjet zařízení sociálních služeb nebo komunitní centra. Díky programu rekonstruujeme také školy a školky a městské úřady měníme na bezbariérové,” uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Finanční prostředky z OP PPR získá i Armáda spásy pro stavební úpravy a nové technické zajištění budov v Tusarově ulici v Praze 7. Konkrétně se jedná o investici téměř 10 mil. Kč do komplexní opravy střechy, protipožárního a kamerového systému. Tyto prostory Centra sociálních služeb A. Bureše slouží svému účelu, tedy osobám bez přístřeší a ohroženým bezdomovectvím, již od roku 1993. Po menších úpravách v letech 2000 a 2020 jsou zapotřebí rozsáhlejší stavební práce včetně technologických instalací, aby Armáda spásy mohla pokračovat v poskytování sociálních služeb v odpovídající kvalitě.   

 „O střechu nad hlavou může člověk přijít mnohdy ze dne na den. Ztráta partnera nebo jedna zapomenutá nezaplacená pokuta pak může poslat seniory, lidi s postižením nebo celé rodiny na ubytovnu nebo na ulici. Neziskové organizace, které pomáhají těmto lidem ohroženým bezdomovectvím nebo s jeho ukončováním, jsou důležitým partnerem města.  Jsem ráda, že finanční prostředky z fondů Evropské unie a hlavního města poslouží ke zlepšení jejich pracovních podmínek,“ sdělila Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. 

Neméně důležitou stavbou bude i modernizace a rekonstrukce na adrese Tusarova 1521/26, kde sídlí spolek Art Movement, který poskytuje odborné sociální služby pro osoby s duševním onemocněním. Celková podpora činí 10 mil. Kč a bude využita na pořízení prostor a jejich celkovou rekonstrukci.  

„Koronavirová pandemie se negativně podepisuje na duševním zdraví a pohodě dospělých i dětí. Pokud už přetrvávající úzkosti nelze zahnat sportem nebo tabulkou čokolády, je důležité mít v blízkosti odbornou pomoc, jakou poskytuje například spolek Art Movement. Nové možnosti moderních prostor zvýší kvalitu poskytovaných služeb nejen pro sousedy naší městské části, ale i jejího širšího okolí,“ dodal Jan Čižinský, starosta Prahy 7. 

www.praha.eu

Tagy článku