Pražští radní doporučili udělit stříbrnou medaili významné onkoložce Jitce Abrahámové

Pražští radní doporučili udělit stříbrnou medaili významné onkoložce Jitce Abrahámové
foto: www.praha.eu/MHMP logo
23 / 05 / 2022

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání doporučili udělení stříbrné medaile hl. m. Prahy onkoložce Jitce Abrahámové jako zvláštní projev úcty a ocenění této významné občanky.

Její působení a dílo v oblasti lékařství je spjato s hlavním městem, a díky její práci se podařilo rozšířit povědomí o onkologii a preventivních programech mezi širokou veřejnost. Udělení ocenění musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

 

Vedení metropole na pondělním zasedání doporučilo udělit stříbrnou medaili hl. m. Prahy lékařce Jitce Abrahámové. Tato velice úspěšná onkoložka se významně zasloužila o dobrou pověst hlavního města v oblasti péče o onkologické pacienty.

 

„Paní profesorka Abrahámová se ve své kariéře věnovala a nadále věnuje úsilí zviditelnění onkologie a hlavně propagaci preventivních programů. Právem bývá označována jako první dáma tohoto lékařského oboru. V rámci republiky je mimo jiné významnou průkopnicí screeningu karcinomu prsu. Hlavní město jí chce vyjádřit obdiv a vděk za její práci udělením stříbrné medaile,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

 

Již na počátku své kariéry se stala důležitým spolupracovníkem tehdejší Radiologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, kde se mimo jiné zabývala nádorovými onemocněními varlat, které byly dříve fatální diagnózou s vysokou úmrtností. Po 25 letech práce ve Všeobecné fakultní nemocnici Jitka Abrahámová přešla do Thomayerovy nemocnice v Krči. Zde v roce 1992 vybudovala onkologické oddělení a stala se jeho přednostkou. Tamní onkologii vedla 26 let, pod jejím vedením se úroveň pracoviště rychle zvyšovala a Thomayerova nemocnice jako první v republice začala konat screening karcinomu prsu, což sama profesorka Abrahámová považuje za průlom v preventivní péči. Nyní pracuje v pražském Proton Therapy Center.

 

Jitka Abrahámová zároveň zastávala řadu let funkci místopředsedkyně České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a je předsedkyní celostátní Rady Národního onkologického registru. Je také autorkou a spoluautorkou devíti monografií a více než 300 prací v domácích i zahraničních časopisech. Za svou práci získala řadu prestižních ocenění, například Stříbrnou pamětní medaili Senátu České republiky za zásluhy o onkologii.

 

Návrh na ocenění profesorky Jitky Abrahámové podala členka Zastupitelstva hlavního města Prahy Mariana Čapková. Zastupitelstvo hl. m. Prahy musí ještě udělení stříbrné medaile schválit.

www.praha.eu

Tagy článku