Pražský magistrát podporuje sociální služby i díky evropským fondům

Pražský magistrát podporuje sociální služby i díky evropským fondům
foto: www.praha.eu/MHMP logo
14 / 02 / 2022

Radní hl. m. Prahy schválili finanční pomoc dalším projektům z pražského operačního programu, jejichž společným cílem je pomoc osobám se zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Celková výše podpory, určená pro tři projekty z Operačního programu Praha – půl růstu ČR, přesahuje 15 milionů korun.

Mezi nově podpořené organizace, které poskytují sociální služby a budou v tomto roce své projektové záměry realizovat, patří Arcidiecézní charita Praha a neziskové organizace Green Doors nebo SANANIM, které se věnují mj. péči o osoby se zdravotním postižením, s duševními nemocemi, bez přístřeší nebo o osoby ohrožené závislostmi. Projekty byly předloženy v rámci průběžné výzvy pro oblast podpory sociálního začleňování a boji proti chudobě. Celkem již bylo v této výzvě od roku 2020 schváleno 52 projektů, jejichž podpora dosáhla více než 370 milionů korun z evropských peněz.

 

„Specifické sociální problémy v našem městě, jako je třeba zneužívání návykových látek nebo bezdomovectví, je potřeba řešit systémově. Takový přístup není jen o represi, ale i o podpoře nízkoprahových služeb a snižování rizik. Pražský magistrát si toho je vědom, a tak se snaží být spolehlivým partnerem charitativních organizací v jejich projektech a poskytovat jim maximální podporu,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, v jehož gesci je právě oblast evropských fondů.

 

Arcidiecézní charita poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, a lidem bez přístřeší nebo ohroženým bezdomovectvím na území Prahy a Středočeského kraje. Díky dotaci se zlepší podmínky v rovnou třech subjektech sociálních služeb (Azylový dům sv. Terezie, Dům sociální bydlení Fatima a terénní program ADCH Praha). Součástí plánovaných stavebních úprav ve výši téměř 8 milionů korun je výměna kotle, zateplení objektu nebo výměna oken. Díky projektu získá terénní služba nový elektromobil pro poskytování zdravotní nebo terapeutické pomoci i mimo prostory charity.

 

Problematikou duševního zdraví se dlouhodobě zabývá organizace Green Doors, která provozuje tři podniky, ve kterých zaměstnává osoby s duševním onemocněním a pomáhá jim tak na cestě zpět do pracovního života. Díky dotaci ve výši téměř 3 miliony korun budou tréninkové kavárny Café na půl cesty, Mlsná Kavka a V. kolona zmodernizovány a částečně zrekonstruovány. Klienti Green Doors po zaučení v kavárně využívají svých nově nabytých zkušeností i získaného sebevědomí a snadněji si najdou novou práci, ve které se mohou dále realizovat.

 

Podpora míří i do vybudování mobilní kanceláře organizace SANANIM na území Prahy 13. Organizace se zaměřuje na pomoc lidem ohroženým závislostmi a rodinám v nepříznivé sociální situaci, včetně rodičů samoživitelů.

 

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) působí na území Prahy už od roku 2014 a pro programové období 2014-2020 získala Praha z Evropských strukturálních fondů (ESIF) více než 200 milionů EUR. Od spuštění programu bylo podpořeno více než 1 600 projektů, které Pražanům zlepšují životní prostor a kvalitu života, ale také například podporují vědu, podnikání či vzdělávání v Praze. 

 

Podrobnosti o OP PPR ČR poskytuje odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy, který zajišťuje koordinaci, přípravy a realizaci financování projektů Evropské unie (penizeproprahu.cz, info@penizeproprahu.cz), nebo mediacentrum@praha.eu (odbor médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy).

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace