Pražské nemocnice dostanou dotaci ve výši 1,6 milionu korun

17 / 03 / 2017

Rada hl. m. Prahy rozhodla o poskytnutí účelové investiční dotace pražským nemocnicím v celkové výši 1 607 478 Kč. Prostředky jsou určeny na nákup zařízení používaných Lékařskou pohotovostní službou. Tisk předložil radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Radek Lacko.1558264_363123_bulovka__uzavrny_vjezd_046

„I nadále posilujeme  financování Lékařské pohotovostní služby v Praze. Podařilo se nám schválit další finanční prostředky v celkové výši 1 607 478 Kč na nákup přístrojového vybavení a modernizaci,“ říká radní Hl. m. Prahy Radek Lacko.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice v Praze z poskytnuté účelové investiční dotace nemocnice zakoupí přístroj pro záznam a přenos EKG ve výši 150 000 Kč, který je zásadní při diagnostice a ošetření pacienta se závažným poškozením srdce nebo podezřením na něj.

Fakultní nemocnici v Motole z poskytnuté účelové investiční dotace zakoupí ultrazvukový přenosný přístroj, dvě sondy ve výši 515 000 Kč, EKG ve výši 55 000 Kč a infuzní pumpy v celkové výši 205 000 Kč. Dovybavení uvedenými přístroji pomůže zajistit rychlejší diagnostiku a zároveň zrychlí, ale i zkvalitní, péči poskytnutou v rámci LPS.

Nemocnice Na Bulovce z poskytnuté účelové investiční dotace zakoupí streptest pro rychlou diagnostiku streptokokové infekce ve výši 45 980 Kč, ultrazvukový přístroj sloužící pro rychlou akutní diagnostiku ve výši 269 000 Kč a alkoholtester ve výši 51 498 Kč. Jmenované technické vybavení zvýší kvalitu zdravotní péče poskytovanou v rámci lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékařství i v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.

Thomayerova nemocnice z poskytnuté účelové investiční dotace zakoupí diagnostický přístroj QuickRead Go ve výši 47 000 Kč, Urisyst analyzátor moči ve výši 50 000 Kč, EKG ve výši 120 000 Kč a žaluzie do ambulancí LPS ve výši 99 000 Kč. Toto přístrojové a technické vybavení LPS bude sloužit k rychlejší a přesnější diagnostice u pacientů a zefektivní následnou cílenou léčbu.

Foto: Oskar Exner

Text: MHMP