Práva pacientů ve znakovém jazyce na portále Ministerstva zdravotnictví ČR

20 / 04 / 2017

Na oficiálním informačním portále Ministerstva zdravotnictví České republiky je od 5. dubna 2017 publikován překlad práv pacientů do znakového jazyka. Šest videí ve znakovém jazyce vytvořila obecně prospěšná společnost Tichý svět za finanční podpory Jihočeského kraje s cílem usnadnit neslyšícím pacientům orientaci ve zdravotnickém prostředí a pomoci jim k rovnocennému zacházení. Videa neslyšící naleznou na stránkách www.mzcr.cz ve vyhledávači po zadání hesla Práva pacientů přeložená do znakového jazyka.

„Překladem do znakového jazyka jsme uskutečnili další krůček k naplnění práv neslyšících občanů. Děkujeme ministerstvu zdravotnictví za vstřícnost a podporu v podobě jejich zveřejnění na svých stránkách, velice si toho vážíme. Zdravotní problémy si člověk nevybírá a všem pacientům by měly být dostupné informace o jejich právech v mateřském jazyce,“ přiblížila situaci jazykové minority neslyšících ředitelka Tichého světa Marie Horáková.

„Organizace Tichý svět má již dlouholetou podporu Ministerstva zdravotnictví ČR, jelikož je naším záměrem takovéto iniciativy rozvíjet. V tomto projektu shledáváme obrovský přínos především proto, že pro neslyšící je český jazyk překážkou nejen v mluvené, ale mnohdy i v psané formě - vytvořená videa jsou tak ideální formou podpory,“ uvádí se na portále MZ ČR.

„Ministerstvo zdravotnictví vnímá velmi citlivě potřeby neslyšících. Jeho pozornosti a podpoře neunikla ani Tichá linka. Jde o službu, kterou provozuje Tichý svět nonstop a která umožňuje bezbariérovou komunikaci v podobě online tlumočení do znakového jazyka a online přepisu mluvené řeči do textu. Tichou linku v současné době využívá mimo jiné i stovka nemocnic z celé republiky a věříme, že se stane běžnou součástí všech zdravotnických zařízení,“ uvedla Marie Horáková.
Tichý svět, o. p. s.tichysvet logo