Praha zajistí ve spolupráci s praktickými lékaři očkování imobilních osob v jejich domácím prostředí

Praha zajistí ve spolupráci s praktickými lékaři očkování imobilních osob v jejich domácím prostředí
foto: www.praha.eu/Mobilní očkování v domácím prostředí
08 / 09 / 2021

Speciální mobilní očkovací tým s celopražskou působností dnes poprvé vyrazil po městě za zájemci o vakcínu, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do očkovacího místa ani ordinace praktika.

Vakcína bude těmto lidem podána přímo v jejich domovech. Za den navštíví tým až osm adres, kde může kromě osob s omezenou mobilitou současně naočkovat i jejich příbuzné. Další výjezd je naplánován na příští středu 15. září.

 

„Řada Pražanů čeká na očkování týdny či měsíce například proto, že jejich praktický lékař nemá chladící zařízení umožňující bezpečný převoz vakcín, mají svého praktického lékaře daleko nebo se nebyli schopni dopravit do očkovacích center, ať už pro svůj fyzický hendikep či nedostatek asistenčních služeb. Dosavadní způsoby podpory očkování nestačí, a proto jsme se rozhodli rozjet speciální očkovací tým s celopražskou působností,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. 

 

Na území hlavního města je stále řada lidí, kteří mají o očkování zájem, ale kvůli svému pohybovému omezení nebo zdravotnímu stavu nemohou opustit domov a dostavit se do očkovacího místa. Hlavní město Praha se proto rozhodlo zajistit speciální mobilní očkovací tým ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem (ČČK), Fakultní nemocnicí Motol, Městskou poliklinikou Praha a Centrálním týmem pro koordinaci očkování proti covid-19, který se zaměří právě na vakcinaci imobilních osob přímo v jejich domácím prostředí.

 

„Praktické lékaře považuji za velice důležité partnery pro dosažení maximální proočkovanosti obyvatel a jsem moc ráda, že se zapojují i nyní. Zapojením nevládního sektoru, městské polikliniky i fakultní nemocnice pokračujeme v modelu široké spolupráce, která se nám při zvládání pandemie už mnohokrát osvědčila,” doplnila radní Milena Johnová.

 

Pro tento účel poskytne ČČK svůj sanitní vůz s řidičem, očkovací látku budou podávat zapojení praktičtí lékaři a krajský koordinátor očkování Martin Ježek zajistí výdej předpřipravené očkovací látky z výdejového místa v natažených injekčních stříkačkách. Takto připravená vakcína bude transportována v k tomu určených fixátorech, které budou minimalizovat otřesy či působení světla. Všechny látky budou bez rozdílu převáženy v termoboxu s monitorovanou teplotou pohybující se mezi 2 a 8 °C.

 

První výjezd speciálního mobilního očkovacího týmu s praktickým lékařem se uskutečnil dnes a další jsou plánovány na středy 15. a 22. září. V případě zájmu ze strany praktických lékařů nebo imobilních Pražanů budou další termíny doplněny. Za jeden očkovací den navštíví tým celkem osm adres, vakcinaci zde mohou podstoupit i příbuzní imobilních pacientů. Kromě času na přesun mezi pacienty je třeba počítat vždy i s 15 až 30 minutami pro sledování čerstvě naočkovaných pacientů, proto jsou výjezdy časově velmi náročné.

 

Zájemci o očkování doma se mohou přihlásit přímo v registračním a rezervačním systému na webu //ockovani.praha.eu/ockovani-u-praktickych-lekaru/ na odkazu “Rezervovat termín“. Možné je také se zaregistrovat telefonicky na čísle 1221.

 

„O možnosti využít spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy, Českým červeným křížem a FN Motol jsem informovala kolegy praktické lékaře tak, aby zprostředkovali informaci svým pacientům a jejich rodinám. Velmi uvítáme pomoc dalších praktických lékařů při výjezdech,“ prohlásila Ludmila Bezdíčková, krajská koordinátorka očkování praktických lékařů hl. m. Prahy a dodala: „Nabízíme navíc i očkování pro rodinné příslušníky imobilních osob na stejné adrese. Většina praktických lékařů má své rizikové pacienty již naočkované, přesto existují osoby, které se z různých důvodů v době, kdy jejich lékaři vakcíny měli, v ordinaci neočkovali. Z logistických důvodů nelze objednávat vakcíny po malém počtu dávek, takto si tedy dokážeme lépe vzájemně vypomoci. Díky nově vzniklému příspěvku zdravotních pojišťoven je výkon očkování v domácím prostředí přiměřeně ohodnocen, za což jsme velmi vděční.“ 

 Mobilní očkování MHMP / www.praha.eu

Očkování se provádí vakcínami Janssen společnosti Johnson&Johnson a Spikevax od firmy Moderna. Je možné si vybrat, kterou látkou chce být kdo naočkován. Přednostně však bude používána jednodávková očkovací látka Janssen.

 

„Osobně se velmi raduji z toho, že se podařilo naplno rozvinout spolupráci s praktickými lékaři na území hlavního města, a zajistit tak maximální proočkovanost nejohroženější části populace,“ uzavřel krajský koordinátor očkování Martin Ježek.

 

Vakcinace nepohyblivých osob v jejich domovech je dalším z kroků hlavního města, jak dosáhnout maximální proočkovanosti obyvatel. Podle aktuálních údajů z datové platformy Prahy Golemio už absolvovalo alespoň první dávku očkování 756 tisíc Pražanů, plně naočkováno jich je o necelých 50 tisíc méně. Obě dávky tak má v současnosti za sebou už 62,4 procenta obyvatel hlavního města.

www.praha.eu

Tagy článku