Praha začala očkovat lidi bez domova jednorázovou vakcínou přímo v terénu

Praha začala očkovat lidi bez domova jednorázovou vakcínou přímo v terénu
foto: www.praha.eu/MHMP Očkování lidí bez domova
13 / 07 / 2021

Hlavní město ve spolupráci s Armádou spásy, Nadějí a Drop Inem spustilo očkování lidí bez přístřeší jednodávkovou vakcínou Janssen přímo v terénu.

Po řadě jednání v minulých týdnech k tomu dalo svolení ministerstvo zdravotnictví. Tam, kde stát neproplatí aplikaci očkovací látky, zajistí úhradu Praha.

Očkování / www.praha.eu

Aktivita vychází ze záměru hlavního města Prahy zvýšit proočkovanost všech zranitelných skupin obyvatel, včetně cizinců bez pojištění a lidí bez přístřeší. Praha již v červnu spustila očkování části lidí z této skupiny ubytovaných v humanitárních zařízeních zajišťovaných městem. Nyní se hlavní město dostává k poslední skupině, osobám bez přístřeší, které přespávají venku, nevyužívají žádnou ze stacionárních sociálních služeb a jsou v kontaktu pouze s terénními pracovníky.

„Na území hlavního města je stále řada lidí, kteří propadli všemi záchytnými sítěmi a nemají přístup k očkování proti nemoci covid-19. Ve spolupráci s terénními službami jdeme těmto lidem vstříc a mobilní očkovací týmy mohou začít aktivně nabízet očkování přímo v místech, kde se tito lidé zdržují. Jsem ráda, že ministerstvo zdravotnictví nakonec souhlasilo s tím, že očkování lidí bez přístřeší pomůže chránit jejich křehké zdraví a současně přispěje k celkově vyšší proočkovanosti obyvatel Prahy,” uvedla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

U lidí bez přístřeší, kteří se nezdržují na jednom místě, existuje riziko, že by nemohla být aplikována druhá dávka vakcíny. Hlavní město proto ve spolupráci s praktickými lékaři využije jednodávkovou očkovací látku Janssen. Očkování dále závisí na těsné spolupráci mobilního očkovacího týmu s terénními pracovníky, kteří s lidmi bez přístřeší pracují. Očkovací tým například využívá časy a místa mobilních výdejen jídla, kdy doprovází terénní pracovníky na místa potravinové pomoci a nabízí jednorázovou vakcínu Janssen. Po očkování rovnou zadá informace do centrálního systému a vystaví certifikát o očkování. Terénní pracovníci budou také nabízet zvýšenou podporu při monitorování zdravotního stavu po vakcinaci.

Pilotní očkování začalo dnes ve spolupráci s Armádou spásy, praktickým lékařem a mediky v improvizovaném očkovacím místě pod Libeňským mostem. Celkem bylo naočkováno 26 klientů, kteří si kromě vytištěného certifikátu mohli jeho elektronickou verzi nechat uložit u poskytovatelů sociálních služeb. 

„Díky tomuto nízkoprahovému způsobu a použití jednodávkové vakcíny Janssen můžeme snadno a rychle očkovat ty nejohroženější lidi na ulici, tedy lidi bez přístřeší, kteří jsou často staří a nemocní a vakcína by se k nim jinak dostávala komplikovaně. Řada z nich například nemá telefon a k očkování se nemohou registrovat. Spojením sociálních a zdravotnických služeb vzniká model, který využívá odbornosti praktického lékaře i znalosti terénních pracovníků z prostředí ulice a pro cílovou skupinu lidí na ulici je velmi funkční,” řekl Jan Desenský, ředitel pražské pobočky Centrum sociálních služeb Karla Larssona Armády spásy. 

„Je svým způsobem smutné, že až nyní jako první začínáme očkovat lidi bez přístřeší přímo v terénu a že jsme museli tak dlouho jednat o potřebě takového očkování. Současně jsem ráda, že se vše podařilo zkoordinovat, protože tím chráníme zdraví jednotlivců, snižujeme riziko vzniku mutací a přispíváme ke globálnímu zdraví Pražanů,“ dodala Milena Johnová. 

Tagy článku