Praha: Vlastní strategie očkování pomůže lépe zvládat zmatky a časté změny vládní kampaně

Praha: Vlastní strategie očkování pomůže lépe zvládat zmatky a časté změny vládní kampaně
foto: praha.eu/MHMP
15 / 02 / 2021

Rada hlavního města Prahy dnes schválila vlastní očkovací strategii. Ta má pomoci aplikovat celostátní metodiku na specifickou situaci v Praze, ale také umožnit hlavnímu městu lépe zvládat nejistoty a změny, které kolem očkování panují.

Pražská strategie proto klade důraz zejména na principy a plánovací procesy, dostupnost očkovacích míst, komunikaci s veřejností a řízení pomocí dat. 

 

Radní se dnes shodli, že základem úspěšného a rychlého očkování je dostatek vakcín, jejich dodávky jsou ale v režii vlády, přicházejí se zpožděním, v menších objemech, než je potřeba, a jejich distribuce je mimo kontrolu hlavního města. Přesto chce být Praha maximálně připravena, nicméně k tomu potřebuje ukotvit svou vizi a svou roli.

 

„Rozhodnutí o očkování je svobodným rozhodnutím každého z nás. Aby mohlo město účelně a efektivně plánovat, potřebuje vědět, jaký je o očkování zájem v jednotlivých částech města. Chtěl bych v této souvislosti požádat všechny obyvatele našeho města, aby se zaregistrovali do centrálního rezervačního systému co nejdříve poté, co bude otevřena registrace pro jejich věkovou skupinu. Aktuální informace k očkování potřebné pro vaše rozhodnutí najdete na webu ockovani.praha.eu,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

 

Na území hlavního města je dosud registrovaných 28 očkovacích míst, a to jak státních, tak městských, neziskových a soukromých poskytovatelů zdravotních služeb. Hlavní město má zjištěné jejich očkovací kapacity a na základě plánu dodávek vakcín má přehled, jaká je v jednotlivých týdnech předpokládaná očkovací kapacita.

 

„Všichni se už chceme vrátit k normálnímu životu. Naší povinností je postarat se o ochranu zdraví a životů obyvatel Prahy. Proto musí být rychlé a efektivní očkování všech, kteří o to projeví zájem, naší nejvyšší prioritou na příští měsíce. Bez ohledu na nejasnosti a zmatky, k nimž v komunikaci ze strany vlády dochází, připravujeme očkovací místa a navazujeme spolupráci s městskými částmi i praktickými lékaři, aby v momentě, kdy do Prahy začnou proudit pravidelné dávky vakcín, rychlému očkování už nic nebránilo,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociální politiku, pod jejímž vedením Očkovací strategie vznikla.

 

Jedním z hlavních principů pražské strategie je, aby očkovací místa nebyla úzkým hrdlem v procesu očkování. Hlavní město bude podporovat vznik dalších očkovacích míst, a to zejména na severozápadě a východě Prahy, vyzývá přitom ke spolupráci městské části. Strategie také počítá s vlastním velkokapacitním očkovacím místem, pokud by se vládní projekt v O2 areně zpozdil.

 

Pražská strategie dále usiluje o aktivní oslovování a nabízení vakcíny skupinám, které by mohly státním rezervačním systémem snadno „propadnout“. Praha vidí nejlepší cestu ve spolupráci s partnery z městských částí, pečovatelskými a dalšími sociálními službami, komunitními centry a dalšími organizacemi. Hlavní město také jedná s praktickými lékaři o možnosti jejich zapojení, protože většina Pražanů by upřednostnila očkování svým praktikem před návštěvou velkého očkovacího centra.

 

V souladu se strategií se také Praha bude snažit zajistit vlastní dodávky vakcín. Radní k tomu pověřili odbor zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.

Tagy článku