Praha ve spolupráci s městskými částmi zajistí místa pro mobilní sociální a zdravotní služby

Praha ve spolupráci s městskými částmi zajistí místa pro mobilní sociální a zdravotní služby
foto: www.praha.eu/MHMP logo
27 / 06 / 2022

Radní hl. m. Prahy schválili program „Místa místní pomoci“ s cílem vytvořit celopražskou síť parkovacích míst, která bude možné legálně využít k veřejně prospěšným účelům, primárně pro účely poskytování nízkoprahových mobilních služeb zdravotního, sociálního a charitativního charakteru.

Síť nízkoprahových služeb na území hlavního města je historicky nedostatečná, stávající zařízení jsou rozmístěna nerovnoměrně a jejich kapacity jsou přetížené. Tento problém navrhuje hlavní město řešit ve střednědobém horizontu realizací optimální sítě adiktologických služeb na území hl. m. Prahy a pokračujícím rozvojem nízkoprahových denních center pro lidi bez domova. V krátkodobém horizontu mají zvýšit lokální dostupnost pomoci mobilní služby, v oblasti adiktologie se jedná o speciálně upravené sanitní vozy, v případě služeb pro osoby bez domova to jsou zejména mobilní výdejny potravinové a materiální pomoci.

 

Program „Místa místní pomoci“ představuje soustavu dojednaných parkovacích míst pro mobilní služby na komunikacích a pozemcích ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která budou využívána v souladu s předem danými pravidly, a jejich fungování bude projednáno s městskými částmi. Na parkovacích místech budou poskytovány nízkoprahové služby v předem stanovených časech a za stanovených podmínek.

 

„Při současném nedostatku kamenných nízkoprahových služeb považuji poskytování sociálních a zdravotních služeb včetně materiální a potravinové pomoci prostřednictvím mobilních pointů za dočasné a pružné řešení, které pomůže zajistit dostupnost služeb do doby, než dojde k otevření dalších kamenných nízkoprahových center rozprostřených po území města.  Věřím, že jistota, kterou to přinese poskytovatelům terénních služeb bude podporou jejich nelehké práce.  Zlepšení vybavenosti těmito službami bude přínosem jak pro samotné klienty, tak i ochranou všech Pražanů, protože dostupná pomoc pomůže řešit řadu problémů, jakou je například ochrana veřejného zdraví před infekčními onemocněními,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

„Umístit kamenná nízkoprahová zařízení je komplikované. Sanitky s možností testování, očkování a ošetření, vozidla se sociálním poradenstvím, mobilní kontaktní centra s výdejem jídla nebo v budoucnu i mobilní sprchy jsou efektivní flexibilní možností. Jako Terénní program SANANIM jsme v rámci sanitky u hlavního nádraží v roce 2021 vydali více než 30 000 respirátorů, testovali jsme více než 1000 osob a více než 300 osobám jsme podali očkování proti nemoci covid-19. Potřebovali bychom k rozvoji této efektivní prevence prostor k poskytování služeb, který vznikne díky programu Místa místní pomoci,“ uvedl Aleš Herzog, vedoucí terénních programů organizace SANANIM.

 

„Terénní program NADĚJE na území hlavního města Prahy zajišťuje poskytování mobilní sociální služby, aktuálně na území osmi městských částí. Výhodou této služby je její dostupnost v místech, kde se potřební lidé vyskytují, možnost pružně reagovat na změny i možnost řešit mimořádné situace jako bylo například testování a očkování v souvislosti s pandemií covid-19, distribuce ochranných prostředků apod. Služba je důležitá jak pro samotné klienty, tak i z hlediska prevence pro Pražany, což si bohužel málokdo z našich spoluobčanů uvědomuje. Rozvoj těchto služeb je nezbytný, dokud nedojde k zajištění sítě kamenných nízkoprahových denních center,“ dodal Aleš Strnad, vedoucí terénního programu organizace NADĚJE. 

 www.praha.eu

 

Tagy článku