PRAHA: V příštím roce zajistí město lékařskou pohotovostní službu obdobně jako letos

PRAHA: V příštím roce zajistí město lékařskou pohotovostní službu obdobně jako letos
foto: www.praha.eu/MHMP logo
01 / 11 / 2021

Městská rada dnes projednala zajištění, organizaci a financování lékařské pohotovostní služby (LPS) hlavním městem Prahou v roce 2022.

Praha počítá s navýšením dotace poskytovatelům služeb LPS na celkových 39 milionů korun. Návrh musí ještě schválit listopadové zastupitelstvo.

 

Struktura systému lékařské pohotovostní služby (LPS) je pro rok 2022 plánována obdobně jako v letošním roce. Samotná skladba, obory a ordinační doba stanovišť bude shodná jako v roce 2021.

 

„Naprostou většinu kapacit LPS v Praze zajišťují velké státní nemocnice, kde mohou pacienti v případě potřeby využít navazující odborná vyšetření. Výjimkou jsou Nemocnice Na Františku zřizovaná Prahou 1, díky které máme v Praze zajištěnu lékárenskou pohotovostní službu, a Městská poliklinika Praha zajišťující pod hlavičkou hlavního města pohotovost v oboru zubního lékařství,“ uvádí radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

 

Přehled poskytovatelů LPS v Praze:

1) Fakultní nemocnice v Motole (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)

2) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)

3) Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)

4) Fakultní nemocnice Bulovka (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)

5) Fakultní Thomayerova nemocnice (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví ČR)

6) Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (zřizovatel Ministerstvo obrany ČR)

7) Městská poliklinika Praha (příspěvková organizace hlavního města Prahy)

8) Nemocnice Na Františku s poliklinikou (příspěvková organizace MČ Praha 1)

 

Uvedení poskytovatelé zdravotních služeb s výjimkou Městské polikliniky Praha provozují LPS

na základě smluvního vztahu uzavíraného s hl. m. Prahou na dobu určitou s účinností na daný kalendářní rok. V letošním roce Praha na provoz této služby přispívá celkovou částkou 35 milionů korun.

 

„Hlavní město Praha ve své krajské roli odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby na svém území. Dlouhodobým problém je ovšem financování této zákonné povinnosti, na kterou poskytovatelé zdravotních služeb nedostávají dostatek finančních prostředků od zdravotních pojišťoven, takže každoročně musíme zajistit dofinancování v rozpočtu,“ uvádí radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

 

Pro rok 2022 je částka vyšší, 39 milionů korun, a to o 300 tisíc na jedno stanoviště LPS. Nutnost navýšit dotaci souvisí s onemocněním covid-19. Z pololetního vyúčtování nákladů a výnosů za LPS v roce 2021 je vidět zejména vyšší spotřeba osobních ochranných pomůcek a zvýšení mzdových prostředků.

 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na LPS v roce 2022 činí 43 milionů korun, prostředky ve výši 4 miliony korun jsou ponechány jako rezerva. Např. pro případ neodkladné modernizace přístrojového vybavení stanovišť LPS, mohou být využity v případě hromadného výskytu onemocnění (např. covid–19, chřipka apod.) mimořádné události či krizové situace, v jejichž důsledku by došlo k markantnímu navýšení počtu ošetřovaných pacientů na stanovištích LPS.

Tagy článku