Praha spouští Linku návratu. Po úrazu nebo těžké nemoci zpátky do života

Praha spouští Linku návratu. Po úrazu nebo těžké nemoci zpátky do života
foto: www.praha.eu/MHMP Linka návratu
09 / 11 / 2021

Hlavní město dnes spouští Linku návratu, která bude pomáhat lidem po těžkých úrazech a vážných onemocněních s uspořádáním pomoci a podpory po jejich propuštění z nemocnice.

Sociální pracovníci budou poskytovat bezplatné konzultace na čísle 770 170 651 každý všední den od 9:00 do 14:00 hodin nebo prostřednictvím formuláře, který je přístupný přes webové stránky nemocnice mnnp.cznebo pomocí QR kódu. Linku návratu bude provozovat Městská nemocnice následné péče.

Linka návratu / www.praha.eu

 

„Po týdnech či měsících hospitalizace potřebuje téměř každý člověk větší či menší míru podpory, aby se mohl opět vrátit do běžného života. Lidé často netuší, na koho se mohou obrátit a kde zažádat o asistenční služby nebo kompenzační pomůcky, na jakou pomoc mají nárok. Sociální pracovnice s tím běžně pomáhají pacientům naší Městské nemocnici následné péče. Nově chceme tento typ poradenství nabídnout i dalším Pražanům,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Sociální pracovnice budou na Lince návratu poskytovat základní sociální poradenství pro období po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení zejména obyvatelům hlavního města. Pacientům a jejich rodinám vysvětlí systém dostupné pomoci a jaké jsou podmínky pro získání daného typu podpory. Poradí například, jak požádat o pečovatelskou službu, osobní asistenci, přepravu seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním anebo kde vyřídit příspěvek na péči či invalidní důchod. Zároveň zde získají informace i o pobytových a terénních sociálních službách, případně mohou být nasměrováni na specializovaná pracoviště, jakými jsou například dluhové poradny nebo půjčovny kompenzačních pomůcek. 

 

„V Městské nemocnici následné péče pomáháme lidem všech věkových kategorií při rekonvalescenci, aby se po hospitalizaci mohli co nejdříve vrátit do svého přirozeného prostředí. Sociální pracovníci běžně poskytují podporu s přechodem z nemocnice domů nebo do pobytových zařízení našim pacientům a ti ji velmi oceňují. Do budoucna se zaměříme na zdokonalování a rozšiřování péče podle potřeb pacientů,” uvádí Iva Vyšatová, ředitelka Městské nemocnice následné péče.

 

Sociální pracovníci Linky návratu budou systematicky spolupracovat se sociálními odbory městských částí, pobočkami Úřadu práce nebo poskytovateli sociálních služeb. „Hlavním cílem je napojit pacienty na organizace a instituce, které jim pomohou nastavit veškeré procesy a systém pomoci tak, aby se každý mohl bezpečně vrátit zpět do svého přirozeného prostředí a začít zde opět fungovat,” doplňuje radní Johnová.

 

„Nutná intenzivní zdravotní péče v nemocnicích je velmi stresující jak pro pacienta, zvláště pokud žije sám, tak pro jeho okolí, pro rodinu. Všichni se často musí vypořádat s naprosto novými a nečekanými úkoly spojenými třeba s omezením soběstačnosti, potřebou dlouhodobé rehabilitace i psychické pomoci. K tomu právě slouží námi spouštěná Linka návratu, která chce být dobrým a spolehlivým průvodcem v této nové životní situaci, sděluje Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva hl. m. Prahy, a dodává: „Spuštěním Linky návratu současně plníme další z bodů, k nimž jsme se v koaličním programu hlavního města Prahy zavázali.”

 www.praha.eu

Tagy článku