PRAHA: Sociální nadační fond spouští program na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním

PRAHA: Sociální nadační fond spouští program na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním
foto: www.praha.eu/SNF
18 / 01 / 2023

Hlavní město Praha startuje prostřednictvím Sociálního nadačního fondu již třetí program na pomoc znevýhodněným Pražanům. Ten je určen lidem se závažným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují podporu nebo péči další osoby či zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči.

Cílem tohoto programu je rovněž pomoci těmto lidem k lepšímu uplatnění a zvýšení šance na úspěšné začlenění do společnosti, a to prostřednictvím zajištění podmínek a podpory pro jejich profesní i osobní rozvoj.

 

Sociální nadační fond hlavního města Prahy může pomoci žadatelům, kteří si již ověřili všechny relevantní možnosti podpory od státu a zažádali o ně (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či příspěvek na rekvalifikaci apod.), a to v případech, kdy je tato přiznaná podpora pro jejich potřeby nedostatečná, nepřichází v pravý čas nebo přiznána nebyla.

 

„Sociální nadační fond jsme založili pro všechny Pražany v tísni, pro něž pomoc od státu chybí nebo není dostatečná. Jako takový je fond nástrojem odpovědné sociální politiky města. Za půl roku fungování jsme pomohli již více než 130 žadatelům ve dvou otevřených programech – pro pěstouny a pro Pražany v bytové nouzi. Nyní spouštíme třetí z celkových čtyř programů, zaměřený na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním, aby mohli vést důstojný a samostatnější život, našli lepší uplatnění a nemuseli končit v ústavech,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

„Jsem ráda, že náš program zahrnuje širokou škálu možností podpory lidí se zdravotním znevýhodněním a myslí také na ty, kteří o ně pečují – pomůže třeba zvládat náklady na tísňovou péči či odlehčovací služby, které umožní zůstat v domácím prostředí, ale podpoří také rozvoj schopností a dovedností, které zvýší šance lidí se znevýhodněním na jejich uplatnění se ve společnosti,“ říká ředitelka Sociálního nadačního fondu HMP Barbora Komberec Novosadová.

 

„Zdravotní znevýhodnění přináší řadu překážek v běžném životě. Náš nadační program může pomoci například lidem, jimž přiznaný příspěvek na péči či invalidní důchod neumožní pokrýt služby, které pro důstojný život potřebují – osobní asistenci nebo psychoterapeutickou pomoc. Našim přáním je, aby lidé se zdravotním znevýhodněním mohli získat takovou podporu, kterou potřebují pro nezávislý život,“ doplňuje koordinátorka programu Daniela Netrdová.

 

Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním je rozdělen na tři podprogramy, ve kterých lze žádat o několik typů nadačních příspěvků:

 

1. S někým to zvládnu lépe

V tomto podprogramu lze získat příspěvek na pomoc další osoby. Někdo druhý může podat pomocnou ruku v situacích, které musí člověk v důsledku svého zdravotního stavu zvládat, a to například formou osobní asistence nebo psychoterapeutických či právních služeb.

 

2. Překonám bariéry

V tomto podprogramu lze žádat o příspěvek na léčebné výlohy, zvláštní pomůcky a další náklady spojené např. s osobní asistencí či dopravou potřebné pro zmírnění a překonání překážek, se kterými se tito lidé musí potýkat.

 

3. Můžu se lépe uplatnit

V tomto podprogramu lze žádat o finanční prostředky na zajištění vzdělávacího kurzu či pomůcek nezbytných pro výkon práce, například v rámci přípravy na zaměstnání či rozšíření znalostí a dovedností nebo např. na vybavení nezbytné pro přípravu na povolání či jeho výkon povolání (např. speciální software, masážní podložka apod.).

 

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím systému Grantys. Veškeré informace a návody, jak si o příspěvek zažádat, jsou dostupné na stránkách fondu zde.

 

Sociální nadační fond založilo město Praha v červnu 2022. Jeho úkolem je poskytovat finanční a věcnou pomoc Pražanům, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, avšak nemohou využít jiné zdroje, ať už státní nebo obecní pomoci. Čtyři programy podpory jsou koncipovány tak, aby doplnily bílá místa na mozaice pomoci.

www.praha.eu

Tagy článku