Praha: Seminář, zaměřený na poskytování krizové pomoci v oblasti psychosociální podpory dětí a mladistvých

Praha: Seminář, zaměřený na poskytování krizové pomoci v oblasti psychosociální podpory dětí a mladistvých
foto: www.praha.eu/MHMP logo
20 / 03 / 2024

Na Nové radnici na Mariánském náměstí se v úterý 19. března uskutečnil celodenní vzdělávací seminář s názvem Krize – náhlé nepříznivé události a jejich důsledky. Akci zorganizovala městská organizace Metropolitní zdravotnický servis (MZS) pod záštitou náměstkyně primátora hl. m. Prahy Alexandry Udženije a byla určena především pro pedagogické pracovníky.

„Přibližně 20 procent dětí trpí alespoň jedním duševním onemocněním a polovina duševních chorob začíná už ve školním věku. Zvyšují se počty dětí, které se sebepoškozují či pokusí o sebevraždu. Nemůžeme tomu nečinně přihlížet, ani spoléhat na vládu. Proto v Praze začínáme budovat unikátní síť péče o duševní zdraví, jehož součástí je také edukace, prevence a destigmatizace duševních onemocnění. A i o tom byl seminář, nad kterým jsem moc ráda převzala záštitu,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Seminář se věnoval tématům v oblasti krizové pomoci, fungování krizových týmů, komunikaci s dětmi v náročných situacích i pomoci obětem trestných činů. V příspěvcích byly představeny možnosti reakcí na mimořádnou životní událost, dobrou praxi při poskytování krizových služeb i aktuální statistická data. Dalším tématem pak byly i příběhy osob se zkušeností s duševním onemocněním, které prošly krizovými službami.

Tato vzdělávací akce je primárně určena pro pedagogy, protože jejich povolání vyžaduje vysoké nároky v mnoha ohledech. Naše společnost potřebuje vzdělané a kompetentní učitele, kteří ke svým pedagogickým kompetencím dokážou přidat ještě něco navíc – pomoc. Pomoc v krizi, do které se může dostat během vteřiny každý z nás. Seminář mimo jiné reflektuje velkou potřebnost ve vzdělávání v tak specifické a potřebné činnosti, jakou krizová intervence je,” říká ředitelka MZS Markéta Školoudová.

Témata byla prezentována širokou škálou odborníků z organizací poskytujících služby v oblasti psychosociální podpory, jako jsou Dům tří přání, Fokus Praha, SO-FA, NÚDZ nebo například Bílý kruh bezpečí. Semináře se zúčastnilo 150pedagogických pracovníků z pražských škol, zástupců městských částí, psychologů a poskytovatelů psychosociálních služeb. Celý program semináře je k dispozici zde.

Vzdělávací seminář se konal v rámci dvouletého projektu s názvem Vytvoření uceleného systému krizové pomoci na území hl. m. Prahy, který představila ředitelka MZS Markéta Školoudová. Projekt reaguje na neuspokojivou situaci v oblasti poskytování krizové psychosociální pomoci na území hlavního města, kdy současný systém krizové pomoci v Praze je roztříštěný a poskytování krizových služeb je fragmentované. V souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030 a Národním akčním plánem prevence sebevražd 2020-2030 si projekt klade za cíl posílit ve spolupráci s aktéry na poli poskytování krizové psychosociální pomoci systém krizové pomoci a vytvořit optimální model fungování tohoto systému na území metropole (reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_027/0001252). 

 www.praha.eu

 

Tagy článku