Praha se připojuje k osvětové kampani #ENDOMARCH

Praha se připojuje k osvětové kampani #ENDOMARCH
foto: www.praha.eu/MHMP logo
02 / 03 / 2022

V úterý 1. března byla zahájena osvětová kampaň zaměřená na nemoc, která není vidět a je často bagatelizována. Přitom endometriózou je postižena jedna z deseti žen a je častým důvodem neplodnosti.

Kampaň #ENDOMARCH pořádaná pacientskou organizací ENDO Talks CZ, z.s., která po celý březen nabídne výstavy, debaty s odborníky i pacientkami a dny otevřených dveří klinik, chce zvýšit povědomí o této nemoci a možnostech léčby.

 

Kampaň začala v úterý 1. března zahájením výstavy „Plodnost“ ve Škodově paláci pod záštitou radní hl. m. Prahy Mileny Johnové. „Téma endometriózy je velmi důležité a považuji za přirozené, že Praha podporuje projekt nevládní organizace ENDO Talks CZ. Osvětovou kampaní se připojíme k celosvětovému hnutí. Je zapotřebí, aby se toto téma otevřelo a začalo se o něm víc mluvit. Věřím, že tím urychlíme diagnostiku a zmírníme negativní dopady tohoto onemocnění na zdraví žen. Vedle informování veřejnosti považuji za důležitou spolupráci s praktickými lékaři a gynekology, kteří jsou ženám nejblíže, a proto odbor zdravotnictví magistrátu ve spolupráci s ENDO Talks CZ připravuje dopis s informacemi a doporučeními,“ uvedla pražská radní, v jejíž gesci je zdravotnictví.

 

V rámci kampaně bude v Praze ve čtvrtek 3. března otevřena na Mariánském náměstí na Starém Městě panelová fotografická výstava #ŽÍTENDO, aneb "Proč mě nikdo neslyší?". Představí příběhy 12 mladých žen s endometriózou a také aktivity organizace ENDO Talks CZ. Dále se mimo jiné ve dnech 24. a 25. března uskuteční panelové debaty, jichž se zúčastní MUDr. Jan Drahoňovský z Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, předseda sekce pro léčbu endometriózy z České gynekologicko-porodnické odborné společnosti a další odborníci. A na sobotu 26. března se chystá pochod Prahou z Kampy přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde bude zakončen koncertem. Podrobný program kampaně je k dispozici na stránkách ENDO Talks CZ.

 

Endometrióza je nezhoubné onemocnění, při němž se buňky děložní sliznice objevují na jiných orgánech a způsobují bolestivý chronický zánět, který může vést postupně k rozvoji cyst, srůstů a vzniku vazivových uzlů pronikajících do okolních orgánů. Vyskytuje se u jedné z deseti žen v plodném období života. Zhruba 90 % žen s tímto onemocněním trpí cyklickými bolestmi v podbřišku, asi 50 % žen s endometriózou pak může trpět neplodností. Nejtěžší formy mohou skončit i operací s dočasným střevním vývodem. I když se situace postupně zlepšuje, stanovení správné diagnózy stále někdy trvá až řadu let. Je nutné zasáhnout včas, upozorňují odborníci.

„Ženy s nediagnostikovanou endometriózou protrpí každou periodu v bolestech, na které často ani běžná analgetika nezabírají. Mnohé se tak trápí celé roky, než je u nich endometrióza diagnostikována – v průměru po 7 až 10 letech, často ve chvíli, kdy se jim nedaří počít. Jedním z důvodů, je malé povědomí o příznacích endometriózy v laické veřejnosti. Proto se naše kampaň mimo jiné zaměřuje na osvětu u mladých žen. Po vzoru studie na Novém Zélandě, edukace na středních školách přinesla zvýšený počet diagnostikovaných dívek ve věku 15-20 let. Pro tuto cílovou skupinu tak pořádáme promítání filmů, vytváříme animovaný krátký seriál a pořádáme besedy, kde se ženy mohou setkat s hrdinkami z výstavních panelů a sdílet vše, co život s endometriózou obnáší.“ vysvětluje Misha Lebeda, zakladatelka pacientské organizace ENDO Talks CZ.

Není v pořádku mít bolesti více než 20 dnů v měsíci a muset se krmit prášky proti bolesti, abych vůbec mohla fungovat v každodenním životě. Přesto jsem se posledních 5 let vracela od lékařů se slzami v očích a verdiktem, že mi nic není. Že to jsou jen hormony a je to normální,“ svěřuje se se svou zkušeností šestadvacetiletá Melánie Görlich.

Chirurgické odstranění tkání napadených endometriózou nebo nasazení hormonální léčby není jedinou možnou léčbou. „Ženám s bolestmi způsobenými endometriózou může vedle klasické medicíny pomoci i řada alternativních metod, např. tradiční čínská medicína či akupunktura. Léčba musí být komplexní, patří do ní i péče fyzioterapeuta, psychologa či sexuologa. Měla by proto ideálně probíhat v certifikovaných centrech.” vysvětluje MUDr. Jan Drahoňovský. „Naproti tomu ženám, u kterých způsobuje endometrióza neplodnost, je potřeba co nejdříve pomoci v centrech pro léčbu endometriózy či v centrech asistované reprodukce, protože u nich může spoléhání se na alternativní metody vést k odkladu lékařské péče do věku, kdy je již šance na úspěch velmi malá," dodává.

 

Přes závažnost onemocnění a častý výskyt zůstává endometrióza společenským tabu. #ENDOMARCH má vzbudit pozornost veřejnosti laické i odborné. Má zdůraznit potřebu reformace úhradového systému a zpřístupnit kvalitní a centrovanou péči všem ženám, které touto nemocí trpí.

www.praha.eu

Tagy článku