PRAHA: Přípravek pro pacienty s rizikem vážného průběhu covid-19 mohou lékaři aplikovat v 11 zdravotnických zařízeních

PRAHA: Přípravek pro pacienty s rizikem vážného průběhu covid-19 mohou lékaři aplikovat v 11 zdravotnických zařízeních
foto: www.praha.eu/Info o přípravku pro pacienty
19 / 11 / 2021

Pacienti, u nichž je riziko vážného průběhu onemocnění covid-19, mohou dostat léčivý přípravek REGN-CoV2 hned v 11 aplikačních centrech na území metropole.

Hlavní město Praha o této možnosti nyní informuje širokou i odbornou veřejnost, aby nedocházelo k přetížení pouze několika míst, zatímco jinde by zůstávaly volné kapacity. Rovnoměrné rozložení následně zajistí i rychlejší podávání této látky potřebným, což může mít na vývoj onemocnění zásadní vliv.

MHMP / pwww.raha.eu

 

Pacienty vhodné k podání monoklonálních látek, resp. přípravku REGN-CoV2 indikují praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, ale i nemocniční lékaři. Určen je jak ambulantním pacientům s rizikem vážného průběhu covid-19, tak i pacientům hospitalizovaným z jiné příčiny, než je covid-19. Naopak přípravek není vhodný pro pacienty, u nichž už je z důvodu covid-19 nutná hospitalizace.

 

„Praha se snaží ochránit před vážným průběhem onemocnění covid-19 zejména nejohroženější skupiny obyvatel. Proto chceme nyní Pražany informovat o kompletním seznamu aplikačních center na území hlavního města a napomoci tak tomu, aby se podávání tohoto přípravku rovnoměrně rozložilo mezi všechna aplikační centra a pacienti na něj nemuseli na některých místech čekat zbytečně dlouho,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

 

Podání je vhodné co nejdříve, hned na počátku nemoci, která byla potvrzena pozitivním testem na SARS-CoV-2 a u maximálně mírných nebo středně závažných příznaků, které netrvají déle než 10 dní. Přípravek je možné podávat i pacientům bezpříznakovým, pokud splňují indikační kritéria daná Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Mezi ně se řadí především všichni pacienti nad 65 let věku, pacienti nad 55 let s některým přidruženým onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, jiné kardiovaskulární onemocnění či chronické onemocnění dýchacích cest, dále pacienti po transplantaci, onkologičtí a hematoonkologičtí pacienti v léčení, pacienti s autoimunitními onemocněními a imunodeficity, plicními onemocněními, pacienti s cukrovkou jakéhokoliv typu, s řadou onemocnění léčených imunomodulačními léky (například revmatologická, neurologická a jiná onemocnění) a další vybrané skupiny rizikových pacientů.

 

Nově je možné podání také u osob, které byly vystaveny kontaktu s infikovanou osobou, a tedy i riziku nákazy, pokud patří do skupiny osob neočkovaných, nebo lze předpokládat, že očkováním nedosáhly plné imunitní odpovědi a je u nich vysoké riziko vážného stavu v případě onemocnění.

 

 

Přípravek REGN-CoV2 je v hlavním městě aktuálně k dispozici všem rizikovým pacientům ve Fakultní nemocnici Bulovka, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní Thomayerově nemocnici, Nemocnici Na Homolce, v IKEM, Nemocnici Na Františku, v Revmatologickém ústavu, Všeobecné fakultní nemocnici, Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Ústavu hematologie a krevní transfuze.

 

Aktuální informace o povolení k užívání léčebného přípravku Regn-Cov2 jsou k dispozici na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

//www.sukl.cz/leciva/informace-o-povoleni-pouzivani-neregistrovaneho-leciveho-6

 

 

www.praha.eu

 

 

Tagy článku