PRAHA: Pracovní skupina projednala zprávu o očkování

PRAHA: Pracovní skupina projednala zprávu o očkování
foto: www.prahatv.eu/Mgr. Martin Ježek MHMP
08 / 09 / 2021

Koordinační pracovní skupina k očkování zřízená radní pro oblast zdravotnictví Milenou Johnovou dnes projednala souhrnnou zprávu krajského koordinátora očkování a ředitele odboru zdravotnictví MHMP Martina Ježka. Zpráva se týkala dosavadního průběhu očkování v hlavním městě i jeho nebližšího výhledu.

Očkování se stalo předmětem široké spolupráce nejrůznějších subjektů počínaje občanským sektorem, přes veřejné instituce až po komerční subjekty. Příkladem může být například zřízení a provozování velkokapacitního Metropolitního očkovacího centra na Vyšehradě, kde se v úzké spolupráci sešli společnost Clinicum, Metropolitní zdravotnický servis, Český červený kříž, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a tým Kongresového centra Praha.

 

V červnu, kdy kampaň vrcholila vzhledem k nejvyšším dodávkám vakcín, byla denní průměrná očkovací kapacita v hlavním městě Praze 18 000 podaných dávek denně, v polovině června (18. 6. 2021) šlo o 22 710 dávek. Týdenní maximum dávek bylo vyočkováno od 14. do 20. 6. 2021, celkem 124 639 dávek.

 

„Myslím, že Praha sehrála v očkovací kampani svou úlohu skvěle. Měli jsme jasný plán a toho jsme se drželi. Klíčovou roli sehrála spolupráce napříč sektory. Praha má pouze tři vlastní organizace, které se mohly zapojit do očkovací kampaně, přesto jsme byli schopni vybudovat velkokapacitní očkovací centrum, od začátku roku jsme měli mobilní očkovací týmy, postarali jsme o očkování imobilních seniorů, osob bez domova i cizinců. To bylo možné právě díky široké spolupráci, která nám umožnila realizovat velké úkoly navzdory omezeným zdrojům,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

 

Očkování v Praze začalo již před koncem loňského roku ve zdravotnických zařízeních. Pobytové sociální služby byly rovněž připraveny již od konce prosince, očkování zde zejména díky mobilnímu týmu Městské polikliniky začalo hned po Novém roce. Praha díky tomu dosáhla rychlé a vysoké proočkovanosti nejrizikovější skupiny seniorů v kolektivních zařízeních, ze které dodneška těží. Už v květnu bylo v pobytových službách naočkováno 91,4 % osob nad 80 let a 89,9 % nad 70 let. Celkově je k dnešnímu dni z pražských seniorů nad 80 let naočkováno 85,6 %, a nad 70 let 87,8 %.

 

Praha také identifikovala nejohroženější cílové skupiny, pro které zajišťovala speciální pomoc, byli to především osamělí senioři, lidé bez domova a cizinci. Za účelem proočkování těchto skupiny z iniciativy hlavního města vznikly v některých městských částech akční skupiny složené ze zástupců občanské společnosti i veřejné správy, které zajišťují například očkování imobilních seniorů v domácím prostředí, očkování lidí bez domova mobilními týmy a tak dále.

 

Nejistota a zvraty v informacích, pravidlech i dodávkách vakcín byly součástí každodenní práce v prvních měsících roku, kdy bylo vše v pohybu a střídání vládních nařízení bylo doslova na denním pořádku. Přesto, a právě proto Praha připravila a schválila vlastní očkovací strategii, aby v této nejisté době byly jasné alespoň principy, kterých se všichni mohli držet.

 

„Díky osvětové kampani se nám podařilo naočkovat téměř 70 % Pražanů první dávkou a jsme připraveni očkovat dosud nerozhodnuté i aplikovat třetí dávky,“ řekl krajský koordinátor očkování a ředitel odboru zdravotnictví MHMP Martin Ježek.

 

Za účelem zpřehlednění informací o očkování byla také vytvořena speciální záložka na platformě golemio.cz, kde jsou dostupná všechna klíčová data o očkovacích místech i proočkovanosti. Konzultace a rozhodování se uskutečňovalo v rámci Koordinační pracovní skupiny očkování zřízené radní Milenou Johnovou.

 

„Aktuálně se připravujeme na podávání třetí dávky vakcíny. V příštím týdnu bude na základě požadavků pobytových sociálních služeb připraven plán pro výjezd mobilního týmu Městské polikliniky Praha, která opět při očkování nejohroženější skupin obyvatel sehraje klíčovou roli,“ doplňuje Johnová.

 www.praha.eu

Tagy článku