PRAHA: Policie ČR uzavřela dohodu o spolupráci s Nemocnicí Na Františku

PRAHA: Policie ČR uzavřela dohodu o spolupráci s Nemocnicí Na Františku
foto: www.nnfp.cz/Nemocnice Na Františku, MČ Praha 1 a Policie ČR podepisují dohodu
01 / 12 / 2021

Pražská Nemocnice Na Františku se stala oficiálním poskytovatelem zdravotních služeb pro příslušníky a zaměstnance Policie České republiky. Dohodu o spolupráci dnes podepsali policejní prezident Jan Švejdar a ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.

Nemocnice se ve smlouvě zavázala zajistit pracovníkům policie zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění ve svých odborných ambulancích, na lůžkových odděleních a na urgentním příjmu.

„Spolupráce s Policií České republiky je pro nás příležitostí, jak nabídnout kapacity našeho zdravotnického zařízení skupině pacientů, pro které by mělo být zaměření námi poskytované péče zajímavé,“ uvedl ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.Předpokládá, že pracovníci policie budou mít zájem především o plánované chirurgické nebo ortopedické zákroky a rehabilitační služby. Nemocnice je zároveň připravena poskytnout i akutní péči s možností následné hospitalizace.

Policejní prezident genmjr. Jan Švejdar podpis dohody o spolupráci vítá, neboť dle jeho slov „Nemocnice Na Františku je pro celou Policii ČR váženým partnerem a zajištění zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pracovníkům policie a policistům je pro nás jedním z dalších kroků, kterými se snažíme zkvalitňovat firemní kulturu v naší organizaci. Jsem velmi rád, že jsme tuto dohodu učinili právě s takovým respektovaným pracovištěm, za které Nemocnici Na Františku všichni považujeme.“

Smlouva mezi policií a nemocnicí garantuje zdravotní péči všem příslušníkům a zaměstnancům policie z celé České republiky, nemá je však jakkoliv upřednostnit před ostatními pacienty z řad veřejnosti. Zdravotní služby budou poskytovány v rozsahu hrazeném zdravotními pojišťovnami, a to na všech nemocničních odděleních.

„Jsem moc rád, že naše Nemocnice Na Františku ukazuje, že je nedílnou součástí celopražské sítě zdravotnických zařízení a stále více zvyšuje úroveň poskytovaných služeb.
Poté, co během pandemie nemocnice předvedla, jak se výborně stará o pacienty ve svém covidovém oddělení, zajišťuje očkování v očkovacím centru a prostřednictvím mobilních očkovacích týmů klientům z celé Prahy a především našim seniorům, je toto její další skvělý úspěch. Jsem na nemocniční personál Nemocnice Na Františku v čele s panem ředitelem Erhartem upřímně hrdý,“
zmínil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

www.nnfp.cz

Tagy článku