PRAHA: Plán regionální péče v oblasti duševního zdraví do roku 2030

PRAHA: Plán regionální péče v oblasti duševního zdraví do roku 2030
foto: www.praha.eu/MHMP logo
02 / 05 / 2022

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání odsouhlasila dlouhodobý plán regionální péče v oblasti duševního zdraví. Na podobě dokumentu, který je průběžně aktualizován, se podílel Magistrát hl. m. Prahy s přispěním široké odborné veřejnosti, uživatelů péče i jejich rodinných příslušníků. Duševní onemocnění každoročně postihne více než pětinu našich obyvatel

Cílem plánu je vytvořit strukturu zdravotních, sociálních a dalších služeb v hlavním městě, aby vnikla v jednotná a efektivní síť péče o duševní zdraví, která odpovídá poskytované péči ve vyspělých zemích. Dokument původně vznikal v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, věnovaného reformě péče o duševní zdraví, je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví, schváleným Vládou ČR v roce 2020, a vychází z původní Strategie reformy psychiatrické péče pro roky 2013 až 2023.

 

Hlavní město se do procesů reformy péče o duševní zdraví dlouhodobě aktivně zapojovalo, neboť obtíže v duševní oblasti zasáhnou každý rok více než pětinu jeho obyvatel. Polovina z nich přitom zůstane mimo dosah odborné pomoci anebo léčby. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky z roku 2019 bylo v hlavním městě ambulantně léčeno 130 tisíc obyvatel, v celém Česku to pak bylo celkem 640 tisíc osob. Navíc pandemie covid-19 tuto situaci ještě zvýraznila a její dopady na duševní zdraví lidí začínají být velmi zásadní.

 

„Jsem ráda, že se hlavnímu městu daří navázat na dosavadní úsilí a poté co ministerstvo projekt ukončilo, bude reformu péče o duševní zdraví dále rozvíjet na úrovni kraje. Využíváme k tomu výstupy jako je právě regionální plán či etablovanou a fungující koordinační skupinu. Věřím, že rozvoj komunitní péče pro lidi s duševním onemocněním bude pokračovat díky těsné spolupráci zdravotních a sociálních služeb,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.      

 

Po projednání Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva hl. m. Prahy v listopadu 2021 se nyní regionální plán stává dlouhodobým strategickým dokumentem hlavního města, které zahajuje jeho implementaci.

Tagy článku