Praha otevře nové centrum podpory náhradních rodičů, péči pěstounů podpoří také skrze Sociální nadační fond

Praha otevře nové centrum podpory náhradních rodičů, péči pěstounů podpoří také skrze Sociální nadační fond
foto: www.praha.eu/MHMP logo
17 / 06 / 2022

Na Výtoni vznikne nové Středisko pro podporu náhradních rodičů. Pěstouni a adoptivní rodiče získají zázemí pro vzdělávání a sdílení zkušeností, v budově vznikne také sklad vybavení pro děti.

Od srpna bude také pěstounské rodiny podporovat Praha skrze Sociální nadační fond, u kterého bude možné zažádat o příspěvek na terapie, pomůcky pro děti s postižením nebo nenadálé situace v pěstounské rodině.

 

„Stále hledáme další cesty, jak pěstouny či adoptivní rodiče podpořit. Dělají skvělou a nenahraditelnou práci. Potřebujeme nejen hledat nové náhradní rodiče, ale podporovat i ty stávající, aby měli dost sil na péči o velmi zraněné děti. Přeji si, aby Praha dokázala krýt pěstounům záda a pomáhala jim zvládnout často frustrující střety se systémem náhradní rodinné péče, který bohužel v Česku ne vždy stojí na straně dětí,” říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

 

Středisko pro podporu náhradních rodičů vznikne na Výtoni nejpozději na podzim. Bude ho v úzké spolupráci s pěstounskými organizacemi provozovat Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové, které vzniklo po transformaci dětského domova na Zbraslavi.

 

„Zrušení kojeneckých ústavů předpokládá, že malé děti budou umisťovány do náhradních rodin. Pro ty je ale třeba vytvořit zázemí, které dnes pro rozvoj pěstounské a adopční péče chybí. Nově by Středisko pro podporu náhradních rodičů mělo přispět nejen k udržení stávajících pěstounů, ale mělo by také vytvořit podmínky pro zajištění nových adoptivních rodičů či pěstounů,“ poznamenává Radka Soukupová, ředitelka Centra služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.

 

Na Výtoni vzniknou prostory pro vzdělávání pěstounů, sdílecí kluby, herny pro děti, zázemí pro setkávání s biologickými rodiči či pracovníky OSPOD, coworking nebo také sklad oblečení a vybavení pro děti. Ten pomůže třeba v situacích, kdy pěstoun narychlo přebírá dítě nebo potřebuje vybavit několik sourozenců.

 

„Náhradní rodiče potřebují bezpečný prostor, kde se mohou společně scházet. Kde mohou řešit své trable, navzájem si poradit, podpořit se, a to vše v soukromí, zatímco si jejich děti mohou hrát. Zároveň prostor může nabídnout i možnost setkávání s biologickými rodinami našich přijatých dětí a také poskytnout zázemí pro rozhovory se zájemci o náhradní rodinnou péči, kteří se na nás často obracejí a chtějí slyšet postřehy přímo z praxe. Nezajímá je až tak teorie, ale to, jak určité věci prožíváme, jaké jsou naše přijaté děti a jaká byla naše cesta. Pro tyto rozhovory potřebujeme soukromí a uvolněnou atmosféru. Věříme, že tento projekt naplní naše očekávání a velice se na jeho realizaci těšíme,“ uvádí Hana Martinková Bojková, místopředsedkyně Aliance náhradních rodin ČR.

 

Hlavní město už pro pěstounské rodiny, které přijmou do péče sourozence nebo dítě s postižením, připravilo obecní nájemní byty. Pomáhat nově rodinám bude také Sociální nadační fond. Poskytne příspěvek například na úhradu nákladné terapeutické péče pro děti, speciální vzdělávací kurzy pro pěstouny nebo pomůcky pro děti s postižením. Využít ho budou moci náhradní rodiny také například pro zaplacení kauce nebo jiných nečekaných výdajů spojených se zajištěním zázemí pro děti. Praha se snaží odstraňovat překážky, které dnes pěstounům a adoptivním rodičům brání v péči o starší děti, děti s postižením nebo sourozenecké skupiny - právě pro tyto děti je nejtěžší najít nové náhradní rodiče.

 

„Za Profesní sdružení přechodných pěstounů vítáme tuto cestu podpory všem náhradním rodičům, tedy i osvojitelům. Děti z naší péče přecházejí zpět do biologické rodiny nebo do rodiny náhradní – pěstounské nebo osvojitelské. Mají za sebou těžkou životní zkušenost a rodiny, do kterých se vracejí, nebo do kterých přecházejí, potřebují pomoc, podporu, nabídku podpůrných služeb, tým odborníků a taky možnost sdílet svá trápení mezi těmi, kteří žijí stejný život. Děkujeme za podporu náhradních rodin, ať už stávajících, nebo nových, které rozšíří naše řady,“ doplňuje Radka Švecová, předsedkyně Profesního sdružení přechodných pěstounů.

 

Tagy článku