PRAHA: Nová pobytová služba pro dospělé s autismem

PRAHA: Nová pobytová služba pro dospělé s autismem
foto: www.praha.eu/MHMP logo
22 / 09 / 2022

Diakonie Praha ve spolupráci s hlavním městem včera slavnostně otevřela novou pobytovou sociální službu pro Pražany s těžší formou autismu, kteří potřebují individuální, intenzívní, a hlavně neustálou péči.

Nový Domov Daniela ve Stodůlkách vznikl jako dostavba a je určen celkem pro 7+2 dospělé rezidenty. Sloužit jim bude od roku 2023.

 

Komunitní sociální služby pro lidi s těžší formou autismu v Praze historicky zcela chyběly, proto se po dvou domácnostech vzniklých v roce 2020 a 2021 otevírá další zařízení, jehož provoz zajišťuje Diakonie Praha. Díky tomu se kapacita pro lidi s touto formou znevýhodnění v Praze zvyšuje na 15 lůžek, dalších 15 míst v komunitních domácnostech ostatních poskytovatelů je ve fázi rekonstrukce a budou postupně k dispozici v rámci let 2023 až 2025.

 

„Pobytové komunitní služby pro lidi s těžší formou autismu jsou v Praze nedostačující, proto jako hlavní město poslední čtyři roky intenzivně pracujeme s řadou poskytovatelů na rozvoji kapacit pro tuto cílovou skupinu. Chtěla bych moc poděkovat Diakonii Praha za úspěšnou spolupráci, díky níž letos v Praze vzniká další důstojné zázemí s profesionální péčí, které bude pro klienty skutečným domovem,“ řekla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

 

„Mám velkou radost, že se podařilo v poměrně krátkém čase vystavět nový objekt Diakonie ve Stodůlkách. Jako město jsme tomuto projektu přispěli převodem pozemku za symbolickou částku, což je poměrně nestandardní majetková operace. Pevně věřím, že pozemek města slouží k účelu, který v Praze potřebujeme a oceníme. O tom má být správa městského majetku, popsal Jan Chabr, radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů.

 

Vznik služby ve Stodůlkách hlavní město podporuje od roku 2019, nejprve při žádosti o čerpání investiční dotace MPSV, následně převodem potřebného pozemku pro realizaci stavby a na začátku roku 2022 také jednorázovou investiční dotací ve výši jednoho milionu korun. Aktuálně Magistrát hl. m. Prahy zařazuje celou službu do krajské sítě sociálních služeb, aby zajistil dlouhodobé financování provozních nákladů.

 

„Je skvělé, že máme k dispozici další alternativu pro lidi, kteří potřebují intenzivní podporu. Věřím, že vzniká domácnost specificky přizpůsobená v oblasti personálního zajištění i prostředí, jako jsou dispozice pokojů či dostatek prostoru pro bezpečný pohyb. Ve spolupráci s vedením služby již jednáme o konkrétních klientech tak, aby byla tato nová služba efektivně využita pro nejvíce ohrožené klienty, kteří propadávají běžnou sítí sociálních služeb,“ doplnila Dita Vojířová, krajská koordinátorka péče o lidi s autismem.

 

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo tuto vizi proměnit v realitu. Poslední rok byl intenzivní jak v rámci stavby samotné, tak v rámci administrativy a fundraisingu. Těší mě, že nyní můžeme hotový projekt představit a od příštího roku otevřít klientům. Věřím, že tím pomůžeme řadě dalších rodin v těžké životní situaci. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakoukoliv podporou podíleli na projektu Domova Daniela a pomohli nám ho dotáhnout do cíle,“ uzavřela Andrea Vachtlová, ředitelka Diakonie ČCE - středisko Praha.

 

Stavba jako taková začala v létě 2021 a celkový rozpočet akce byl zhruba 22 milionů korun, z nichž část hradí veřejné zdroje a část sbírka Diakonie Praha. Služba bude od nového roku zařazena do sítě sociálních služeb hlavního města.

www.praha.eu

Tagy článku