PRAHA: Nová mobilní ošetřovna Drop In bude k dispozici drogově závislým. Zajistí bezpečnější prostředí v okolí Hlavního nádraží

PRAHA: Nová mobilní ošetřovna Drop In bude k dispozici drogově závislým. Zajistí bezpečnější prostředí v okolí Hlavního nádraží
foto: www.praha.eu/MHMP
31 / 05 / 2021

Praha poskytla dotaci organizaci SANANIM na zakoupení nové sanitky, která umožní efektivnější poskytování zdravotního ošetření, testování na infekční choroby a poradenství lidem drogově závislým.

Její slavnostní představení veřejnosti se uskuteční dnes od 17. hodin na Mariánském náměstí za přítomnosti radní pro zdravotnictví a sociální politiku Mileny Johnové, primátora Zdeňka Hřiba i zástupců SANAMIN, z.ú. a Drop In.

 

„Za možnost mobilní ošetřovny jsem samozřejmě velmi ráda. Musím ale přiznat, že bych mnohem víc uvítala, kdyby Praha mohla poskytovat adiktologické služby především v kamenných zařízeních. Intenzivně s kolegy hledáme vhodné prostory ať už v majetku města nebo v komerční nabídce. Bude ale trvat ještě nějaký čas, než se síť rozprostřená po celé Praze vybuduje, a proto velmi děkuji SANANIMu za to, že do té doby bude využívat novou sanitku,“ uvedla radní pro sociální politiku a zdravotnictví hl. m. Prahy Milena Johnová.

 

Oficiální představení vozidel, na které Magistrát hl. m. Prahy poskytl společně s fondy z Evropské Unie finanční dotace, se uskuteční v pondělí 31. 5. 2021 odpoledne na Mariánském náměstí.

 

Sanitka, kterou bude možné si v rámci vernisáže prohlédnout od 18 hodin, bude klientům k dispozici třikrát týdně ve Vrchlického sadech nedaleko Hlavního nádraží. Plnit má významnou roli při ochraně veřejného zdraví v ohnisku otevřené drogové scény. S ohledem na to, že spousta lidí, kteří užívají návykové látky, není v kontaktu s žádným kamenným zařízením, je velmi důležité, aby byli kontaktování ve svém přirozeném prostředí terénními pracovníky. Ti je motivují k bezpečnějšímu užívání, k léčbě, snížení rizikového chování a zároveň chrání veřejné zdraví před rizikem šíření infekčních chorob ze strany nitrožilních uživatelů drog.

 

„Chceme v našem městě koncepčně řešit zneužívání návykových látek. Věřím, že nová sanitka Drop In poblíž Hlavního nádraží nabídne uživatelům drog další pomoc v boji s jejich závislostí, nebo alespoň způsob, jak snížit související rizika. Ve výsledku se tak zvýší i bezpečnost v této lokalitě, která pro mnoho lidí utváří jejich první dojem po příjezdu do našeho města,” řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.  

 

Terénní programy snižují sociální a zdravotní poškození injekčních uživatelů drog v Praze a zvyšují jejich motivaci ke změně životního stylu. Poskytují informace, sterilní zdravotnický materiál a poradenství ke zlepšení sociální a zdravotní situace uživatelů drog. Motivují uživatele drog k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Svou činností zmenšují škody působené společnosti.

 

Část uživatelů návykových látek není v kontaktu s žádným kamenným zařízením. Je důležité kontaktovat klienty v jejich přirozeném prostředí, což je ulice. Díky tomu, že je klient navázán na terénní službu, je možné jej motivovat k bezpečnějšímu užívání, snížení rizikového chování a motivací ke změně směrem k léčbě a abstinenci. Sanitku navštíví více než sto klientů za den.

 

„Naše 18 let stará sanitka zvládla od roku 2010 v průměru každý den být v kontaktu s více než 120 lidmi užívajícími drogy. Ročně jsme vyměnili okolo 200 000 injekčních setů, otestovali 200 osob na infekční choroby a realizovali 800 ošetření. Nyní jsme pomáhali čelit covidové pandemii intenzivním testováním na covid-19, distribuovali roušky, respirátory a dezinfekce. Díky podpoře evropských fondů a hlavního města Prahy se těšíme na nové vozidlo,” prohlásil Aleš Herzog ze společnosti SANANIM. 

 

Projekt SANITKA přispívá k mírnění problémů otevřené drogové scény, motivuje klienty k léčbě, snižuje náklady zdravotnických zařízení, protože předchází hospitalizacím klientů a zároveň chrání veřejné zdraví před rizikem šíření infekčních chorob ze strany nitrožilních uživatelů drog. Díky výměnným programům a masivnímu testování na infekční choroby je v Praze jeden z nejnižších výskytů HIV a daří se včasně léčit i hepatitidy.

Tagy článku