PRAHA: Neumrznout na ulici. Zimní humanitární pomoc lidem bez přístřeší

PRAHA: Neumrznout na ulici. Zimní humanitární pomoc lidem bez přístřeší
foto: www.praha.eu/MHMP logo
30 / 11 / 2021

Hlavní město od zítřka zahájí kompletní zimní humanitární opatření na ochranu lidi bez přístřeší. Posílí terénní práci, zajistí více než 500 lůžek v noclehárnách a také další speciální opatření pro prevenci i vystonání lidí bez domova z onemocnění covid-19.

Na opatřeních, která obdobně jako loni reflektují protiepidemická nařízení, spolupracují zejména Naděje, Armáda spásy, R-Mosty a Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). CSSP je zároveň jako příspěvková organizace hl. m. Prahy koordinátorem této pomoci, která by měla fungovat od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022. V případě přetrvávajících mrazů nebo nepříznivé epidemické situace může být prodloužena do 30. 4. 2022.

 

„Loňskou zimu ohrožovala život lidí bez přístřeší kromě mrazů také pandemie, která bohužel nezmizela a představuje opět velké nebezpečí pro lidi, jejichž zdraví je mnohdy podlomeno roky strávenými na ulici. Část lidí bez přístřeší se nám ve spolupráci s nevládními organizacemi podařilo v průběhu roku proočkovat a k dalšímu zvýšení proočkovanosti chceme využít i zimní humanitární opatření. Lidem budeme ve vybraných dnech nabízet očkování při příchodu do nocleháren a pokračovat bude očkování v nízkoprahových centrech,” řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Pro zvlášť ohrožené jedince nebo lidi se zdravotním hendikepem je k dispozici 146 lůžek ve třech zařízeních s nepřetržitým provozem. Další dvě noclehárny mají kapacitu 336 lůžek a v provozu budou i dvě noční centra. Noclehárna na lodi Hermés s kapacitou maximálně 180 lůžek funguje celoročně. Kromě toho bylo v rámci protiepidemických opatření již v listopadu otevřeno speciální pobytové zařízení s kapacitou 60 lůžek, kde mohou lidé bez přístřeší strávit karanténu, izolaci nebo se vystonat z onemocnění covid-19. Celkový počet lůžek pro letošní zimní humanitární opatření je 539.

 

Obdobně jako v loňském roce jsou zavedena i další protiepidemická opatření. Na covidové zařízení je navázán provoz převozového hygienického vozidla, které pro hlavní město zajišťuje organizace R-Mosty. Vozidlo také zabezpečuje testování a převoz osob bez domova v karanténě či s podezřením na onemocnění COVID-19 do zařízení zdravotních či sociálních služeb nebo k testování na koronavirus.

 

Centrum sociálních služeb Praha koordinuje všechna tato opatření prostřednictvím Dispečinku CSSP, který v režimu 24/7 zprostředkovává lidem bez přístřeší sociální služby, propojuje organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření a eviduje potřeby a kapacity jednotlivých zařízení. Se začátkem zimních humanitárních opatření zároveň CSSP spouští nové webové stránky www.bezdomova.eu, které obsahují návody pro širší i odbornou veřejnost, jak poskytovat pomoc osobám bez domova.

 

Každoroční zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat mrazivé dny a zejména noci v přijatelných podmínkách. Jejich realizace by se neobešla bez podpory a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb i zainteresovaných organizací a institucí. Jen tak je možné zajistit v co největší míře ochranu zdraví nebo i života lidí bez domova na území hlavního města. Zimní humanitární opatření nad rámec obvyklých sociálních služeb organizuje každoročně Centrum sociálních služeb Praha ve spolupráci s dalšími organizacemi. Přímo zapojené jsou organizace Naděje, Armáda spásy, R- Mosty, Jako doma, Arcidiecézní charita, Farní charita Praha 1, Sananim, Drop In a Progressive.

 

„Velmi pečlivě jsme vyhodnotili loňská zimní opatření a přes léto připravovali řadu úprav pro letošek. Jsem rád, že se nám podařilo výrazně prohloubit spolupráci mezi zdravotnickými zařízeními a sociálními a humanitárními službami. Chceme ještě lépe koordinovat sociální a zdravotní péči, což je jednak efektivnější a pomáhá předcházet zbytečnému cyklení lidí bez domova mezi službami, a jednak je to důležité pro samotné klienty. Věřím, že tak předejdeme i zbytečným úmrtím lidí bez domova,“ uvedl Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha. 

 

Pomoc zahrnuje posílení terénní práce, která má vyhledávat přímo ohrožené osoby v terénu, otevření dočasných ubytovacích zařízení, rozšíření provozu denních center, posílenou distribuci materiální pomoci a řadu dalších opatření. Letos například v rámci zimních opatření zahájí Armáda spásy s organizací Drop In pilotní projekt večerní sanitky u jednoho z klíčových dopravních uzlů v metropoli – Holešovického nádraží. Jedná se o mobilní stání, kde budou terénní pracovníci provádět každý čtvrtek večer ošetření, nabízet teplý čaj a poskytovat pomoc v rámci harm reduction programů. 

 

„Do realizace zimních opatření je zapojena řada nevládních organizací, městských organizací – jako je třeba Zdravotnická záchranná služba, Městská poliklinika Praha a Městská policie, Dopravní podnik hlavního města Prahy – státní nemocnice i pražská hygiena, kurátoři městských částí a další instituce. Nesmí se stát, že na ulicích budou umírat lidé, protože nebudou mít kam složit hlavu. Širokou spolupráci napříč sektory i odbornostmi považuji v těžké době, která před námi je, za základ úspěchu,” uzavřela Milena Johnová.

www.praha.eu

Tagy článku