PRAHA: Nemocnice Na Františku otevře zubní pohotovost

PRAHA: Nemocnice Na Františku otevře zubní pohotovost
foto: www.praha.eu/MHMP logo
12 / 06 / 2023

V centru Prahy vznikne nová zubní pohotovost. Pražští radní odsouhlasili dotaci ve výši 2,5 milionu korun na vybavení zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku a dalších 870 000 korun na provoz této služby. Zároveň vznikne také nová zubní ordinace s denním provozem. Služby by měly spustit svůj provoz do začátku letošního září.

Jakmile bude nové stomatologické stanoviště vybaveno podle příslušné legislativy, bude fungovat v rámci systému organizovaného hlavním městem Prahou.

„Jednou z mých priorit bylo pomoci přetíženým pražským zubním ambulancím – například v Městské poliklinice ve Spálené. Jsem moc ráda, že naše několikaměsíční intenzivní úsilí o stabilizaci pražské zubní pohotovosti se konečně promítá do reality. Díky schválení dotací ve výši 870 tisíc korun na provoz zubní ambulance a k tomu navíc 2,5 milionu korun na její vybavení vznikne již od září letošního roku v Nemocnici Na Františku nová zubní ambulance pro dospělé,“ říká náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví a sociální péči Alexandra Udženija. Záměr poskytnutí dotace musí ještě schválit zastupitelstvo.

Ordinační doba zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku by měla být ve všední dny od půl čtvrté odpoledne do půl jedenácte večer a o víkendech od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. Současně s tím vznikne i nová zubní ordinace s denním provozem, která v nemocnici doposud nebyla. Ta bude kromě jiného pečovat i o sociálně znevýhodněné spoluobčany.

Nemocnice Na Františku je příspěvkovou organizací městské části Praha 1, která hlavní město o finanční pomoc požádala. Z poskytnutých peněz má být následně uhrazena stomatologická souprava, intraorální RTG, panoramatický RTG, vyvolávací systém do čekárny pohotovosti a vybavení ambulance pro zahájení provozu (zubní soupravy, násadce, nástroje, spotřební materiál), předběžný rozpočet této akce je součástí žádosti podané městskou částí Praha 1.

Vlastní provoz zubní pohotovosti je poměrně nákladný a nelze ho zcela pokrýt úhradami od zdravotních pojišťoven, výběrem regulačních poplatků a bezhotovostními platbami pacientů, proto muselo hlavní město vyplatit dotace na dorovnání ztráty z provozu této služby, která je mimo jiné každoročně poskytována i ostatním smluvním stanovištím lékařských záchranných služeb na území hlavního města Prahy.

„Pevně věřím, že k této zubní pohotovosti pro dospělé už brzy přibude i tolik potřebná pohotovost pro děti. O jejím zřízení jednám s vedením Thomayerovy nemocnice a oceňuji vstřícnost a ochotu pana ředitele Beneše,“ říká náměstkyně Alexandra Udženija.

Je třeba zmínit, že všechny kraje napříč celou Českou republikou řeší akutní nedostatek personálních kapacit v oboru zubní lékařství. Nové stanoviště v Nemocnici Na Františku proto bezpochyby významným způsobem přispěje ke stabilizaci systému pražské lékařské pohotovostní služby, přičemž s ohledem na množství ošetřených pacientů a stávající přetížená stomatologická stanoviště v Městské poliklinice Praha a v Thomayerově nemocnici je žádoucí, aby toto stanoviště mohlo zahájit činnost v předpokládaném termínu. Nejvíce vytížená je v současné době Městská poliklinika Praha, která od začátku roku 2023 měsíčně ošetří přes tisíc pacientů.

www.praha.eu

Tagy článku