Praha nastolila nové trendy v oblasti sociální politiky

Praha nastolila nové trendy v oblasti sociální politiky
foto: www.praha.eu/MHMP logo
03 / 11 / 2022

V posledních čtyřech letech se uskutečnilo v oblasti sociální politiky v hlavním městě mnoho významných změn. Namísto rozšiřování péče v mimopražských ústavech byly vybudovány nové kapacity komunitních služeb v dosahu budoucích klientů, posílena byla terénní či pobytová seniorská péče a nové formy podpory přibyly v oblasti péče o ohrožené děti i dalších oblastech.

„V oblasti sociálních a sociálně-zdravotních služeb prošla Praha v posledních čtyřech letech zásadní proměnou. Začala splácet mnohé dluhy, které vůči zranitelným skupinám Pražanů dlouhodobě měla. Na nastolení nového trendu se podíleli zaměstnanci magistrátu a příspěvkových organizací a také externí odborníci, se kterými se podařila navázat v mnoha oblastech velice úzká spolupráce. Všem patří velký dík. Vnímám nastolený směr jako velkou příležitost, kudy pokračovat a jak ulevit nejen mnoha zranitelným Pražanům, ale také městskému rozpočtu, který dlouhodobě musel počítat s náklady na neefektivní služby,“ popsala proces transformace radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

 

V případě seniorů se jednalo o rozvoj péče v domácím prostředí a výstavbu nových kapacit pobytových zařízení. Kvalitu nově vznikajících zařízení umožní hlídat nová metodika, která klade důraz na moderní principy seniorské péče – soukromí klientů, zajištění sociálních i sociálně-zdravotní péče, podporu mezigeneračního soužití i otevřenost zařízení.

 

Lidem se zdravotním znevýhodněním nově ulehčí život výrazné posílení kapacit osobní asistence – o 100 000 hodin od roku 2019. Vznikly i nové kapacity v pobytových službách. Ustoupilo se naopak od dalšího rozšiřování kapacit v mimopražských zařízeních.

 

Významný rozvoj podstoupila oblast nízkoprahové služby pro lidi bez domova, se závislostmi a pomoc lidem v bytové nouzi. Přistoupilo se k decentralizaci velkokapacitních zařízení, posílila se významně prevence i podpora nájemního bydlení, mj. skrze nadační podporu bydlení a nově spuštěnou nábytkovou banku.

 

Proměny se dočkala i oblast péče o ohrožené děti. Otevřely se nové kapacity odlehčovacích služeb pro rodiče dětí s postižením, významně se posílila pomoc pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení a všechny děti se podařilo dostat z ubytoven a azylových domů. Úspěšně začal fungovat také Sociální nadační fond. U všech pobytových služeb pro děti také Praha nastoupila směrem, kdy jsou v každé skupině vždy maximálně čtyři děti, aby byla péče co nejvíce individuální.

Tagy článku