Praha má novou odlehčovací službu

Praha má novou odlehčovací službu
foto: www.praha.eu/Radní Milena Johnová v odlehčovacím centru
15 / 12 / 2021

Hlavní město zahájilo novou odlehčovací službu pro děti se zdravotním znevýhodněním. Využívat ji mohou zejména rodiče nebo pečovatelé dětí s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, ale i s poruchou autistického spektra.

Odlehčovací služba je poskytovaná v prostorné domácnosti u parku Grébovka nejprve v ambulantním režimu, na jaře začne sloužit i v pobytové formě.

„Na území hlavního města žije více než 2 700 dětí se zdravotním znevýhodněním, které potřebují nějakým způsobem zvýšenou péči. Odlehčovací služby, které by rodinám nebo pečujícím pomáhaly zvládat každodenní zátěž, ale v hlavním městě dlouhodobě chybí. Vyčerpané rodiny tak vozí své děti do zařízení v Mladé Boleslavi nebo v Náchodě. Nedostatek odlehčovacích služeb může vést k totálnímu vyčerpání rodin a k následnému umisťování dětí do ústavů. Jednou z mých priorit je tohle změnit. Z toho důvodu jsme otevřeli zcela novou službu, která pomůže udržet děti v jejich rodinách. A chystáme další,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Novou službu provozuje Dětské centrum Paprsek, příspěvková organizace hl. m. Prahy. Při dobrém nastavení ji každý rok bude moci využívat několik desítek rodin. 

“DC Paprsek dlouhodobě usilovalo o rozšíření nabídky svých služeb a je rádo, že k tomu dostalo příležitost. Klienty odlehčovací služby totiž jsou primárně rodiče, opatrovníci a lidé, kteří pečují o své rodinné příslušníky. A tito pečovatelé si musí odpočinout, načerpat síly, vyřídit si nezbytné záležitosti, případně vyřešit své zdravotní problémy. Rodiny potřebují mít možnost obrátit se na někoho, kdo je dočasně v péči o příbuzného zastoupí. Dočasná péče, kterou bude Paprsek poskytovat, může trvat několik dnů, ale i několik týdnů. Služba tedy je zaměřena na konkrétní individuální potřeby klientů a jejich rodin s cílem pomoci zabezpečit jim plnohodnotný život. Zároveň je pro nás důležité poskytnout klientovi takovou péči a podporu na kterou je zvyklí a která zohledňuje denní režim běžné populace,” uvádí ředitelka DC Paprsek Ivana Hejlová.

Byt pro odlehčovací službu se nachází v přízemí bezbariérového objektu v majetku městské části Praha 10. Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost a klidná lokalita v blízkosti rozsáhlého parku. Byt je koncipován tak, aby fungoval jako přirozené prostředí běžné domácnosti, na které jsou děti zvyklé. Je zde kuchyň, bezbariérová koupelna s toaletou a několik pokojů, aby děti měly dostatek prostoru a soukromí podle svých potřeb, pokud zrovna nebudou trávit čas ve společné místnosti.

„Služba bude zatím fungovat od 8 ráno do 8 večer, od pondělí do neděle. To už samo o sobě výrazně pomůže rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním, kteří tak získají čas na zasloužený odpočinek. Počátkem příštího roku navíc ještě dojde k překolaudování prostor na bytové, což umožní rozšíření poskytované péče a děti budou moci v zařízení i přespávat. Půjde o první takovou službu v Praze a já jsem velmi rád, že naše městská část může stát u jejího zrodu,“ říká Michal Kočí, radní městské části Praha 10 pro sociální oblast a zdravotnictví. „Odlehčovací služba ještě rozšíří paletu služeb v budově na adrese U Vršovického nádraží 30/30, která se stává jakýmsi multifunkčním zdravotnicko-sociálním centrem,“ dodává radní Kočí. 

Úloha odlehčovacích služeb v podpoře pečujících rodin je zásadní, neboť spolu s asistencí a ranou péčí přispívají k prevenci únavy, vyhoření a přetížení pečujících. Pokud jsou tyto služby nedostupné, pečující nemají možnost si dostatečně odpočinout, jsou ohrožení depresí, zhoršuje se jejich zdravotní stav, celé rodiny se dostávají do sociální izolace, zejména matky se musejí kvůli péči často vzdát svého zaměstnání.

Tyto služby mohou využívat Pražané, podobně jako rodiče dvanáctileté Dorky, která má syndrom Dravetové, postihující oblasti motoriky i intelektu. Omezující jsou navíc nepředvídatelné epileptické záchvaty, které představují riziko úrazu. Mladá dívka vyžaduje přítomnost další osoby 24 hodin denně, mimo jiné také proto, že potřebuje dopomoc při všech běžných činnostech. 

„Režim celé rodiny je přizpůsoben aktuálnímu stavu dcery. S manželem máme mladší zdravé dítě, sedmileté, kterému se také potřebujeme věnovat. To vše dohromady je zejména psychicky vyčerpávající. Abychom mohli pečovat dlouhodobě a bez vyčerpání, potřebujeme odpočinek. Potřebujeme čas i pro zdravého sourozence Dorky, aby mohly být uspokojeny i jeho zájmy jako sport nebo kulturní aktivity. Také máme obavy z toho, že pokud by se náš zdravotní stav nečekaně zhoršil, nemá se o Dorku delší dobu kdo postarat. Do pobytové odlehčovací služby jsme dceru dosud vozili do Mladé Boleslavi. Službu plánujeme využívat 3–4 dny v pracovním týdnu jednou za měsíc, o vybraných víkendech a školních prázdninách. Možnost využít novou službu přímo v Praze pro nás znamená zejména úsporu drahocenného času, následně i financí za dopravu do služeb mimo Prahu. Neméně důležité je pro nás i domácí prostředí služby, zaměřené na dětské klienty. Taková služba dosud v Praze chyběla,” říká Jarmila Neuwirthová, maminka Dorky.

Domácnost na Praze 10 je první z pětice nově zřizovaných respitních služeb, které by během dvou let měly zajistit odlehčení v péči pro stovky pražských rodin. 

„Naším záměrem je akcelerovat rozvoj pobytových odlehčovacích služeb a do roku 2024 vytvořit síť zařízení s celkovou kapacitou 20-30 lůžek, doplněných o nové kapacity terénní podpory přímo v domácnosti. Současně by mělo vzniknout zhruba 20 pohotovostních lůžek pro krizové situace spojené s náhlým výpadkem pečující osoby. Tyto nové služby by měly zajistit podporu pro stovky pražských rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním,” komentuje další plány města radní Johnová.

 www.praha.eu

Tagy článku