Praha má nového koordinátora očkování

Praha má nového koordinátora očkování
foto: praha.eu/MHMP
29 / 01 / 2021

Očkování na území hl. m. Prahy bude od začátku února koordinovat Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Současný krajský koordinátor David Doležil opustí tuto funkci z vlastního rozhodnutí ke konci měsíce a bude nadále působit jako ředitel Městské polikliniky Praha.

„Pan ředitel Doležil pomáhá zvládat projevy pandemie od jejího začátku. Na jaře zajišťoval prostřednictvím Městské polikliniky Praha rozdělování osobních ochranných pomůcek, koordinoval vznik odběrového místa na Výstavišti a v budově polikliniky pomohl uspíšit očkování klientů a personálu domovů pro seniory, když prostřednictvím polikliniky zajistil zdravotníky pro mobilní očkovací tým. Do zvládání epidemie a nyní do očkování bude i nadále zapojen prostřednictvím očkovacího místa zřízeného poliklinikou. Děkuji Davidu Doležilovi za jeho nasazení v nelehké roli krajského koordinátora,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální politiku.

Krajský koordinátor v Praze stále nemá pravomoci, které vedení hlavního města od vlády opakovaně požadovalo, ať už skrze připomínky očkovací strategie, nebo přímou komunikací s vládou. Vakcíny se tak distribuují často i bez jeho vědomí, a přestože má být hlavní pražský koordinátor nejdůležitější osobou v procesu očkování, nejsou jeho pokyny nyní pro očkovací místa závazné a nemůže tak reálně koordinovat očkování v hlavním městě.

„V rámci velmi specifické situace na území hlavního města, kdy Praha nemá vlastní distribuční očkovací místo a ta stávající jsou organizace přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, se budu snažit především o maximálně fungující komunikaci a kooperaci všech dotčených subjektů v rámci vakcinace na území metropole. Jedině tak se nám společně podaří tento velmi obtížný úkol zvládnout,“ popisuje nový koordinátor Martin Ježek.    

Vedení města i nadále věří, že se v dohledné době podaří dohodnout na lepších podmínkách spolupráce. V současnosti město pracuje na vlastní - pražské - strategii očkování v neustále se měnících podmínkách ze strany státu. „Za účelem efektivního řízení strategie jsem vytvořila Koordinační pracovní skupinu pro vakcinaci složenou z pracovníků pražského magistrátu, zástupců Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, hygienické stanice, Českého červeného kříže, externích odborníků i politiků, mezi kterými je zastoupena i opozice,“ dodává radní Milena Johnová.

Pan premiér selhal v realizaci očkovací strategie, přestože sám sebe jmenoval nejvyšším koordinátorem očkování. Navíc nám brání koordinovat očkování na území Prahy. Problémy, které tento přístup způsobil, nyní intenzivně řeší ministerstvo zdravotnictví a dojde tak v rámci následujících dvou týdnů ke směně vakcíny Moderna určené pro Prahu za vakcínu Pfizer z jiných krajů tak, aby mohly být v Praze doočkovány druhé dávky. Další postup budeme s paní radní Johnovou a krajským koordinátorem Martinem Ježkem intenzivně řešit příští týden na našem společném jednání s panem ministrem zdravotnictvím Blatným,“ uzavírá primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Tagy článku