Praha letos poskytne v oblasti rodinné politiky dotace ve výši 27 milionů korun

Praha letos poskytne v oblasti rodinné politiky dotace ve výši 27 milionů korun
foto: www.praha.eu/MHMP logo
15 / 02 / 2022

Radní hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasili rozdělení dotací v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2022. Do služeb v oblasti sanace rodiny, doprovázení náhradních rodičů nebo podpory pečujících bude rozděleno 27 000 000 korun.

O rozdělení dotací nad 200 tisíc korun bude ještě rozhodovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. února 2022.

 

Hlavní město rozděluje grantovou podporu celkem v šesti oblastech. Jednak to jsou preventivní aktivity na podporu stabilních vztahů v rodině, kam patří například podpora rodinných a komunitních center. Dále se jedná o podporu znevýhodněných rodin a dětí, kam spadá dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo financování terapeutické práce s rodinou. Vedle toho hlavní město podporuje i služby náhradní rodinné péče, zejména organizace doprovázející pěstouny či služby podpory osvojitelů.

 

V rámci podpory dobrovolnictví hlavní město nově financuje také neformální podporu dětí a mladých dospělých opouštějících zařízení ústavní výchovy v podobě mentorských a patronských programů. Posledními dvěma oblastmi grantové podpory jsou oblast neformální péče, například odlehčovacích programů pro pečující rodiny, a nově také rozvoj sociálně aktivizačních služeb na úrovni obce, do něhož se již po první výzvě zapojilo hned několik městských částí. 

 

„Jsem ráda, že grantová podpora v oblasti služeb pro rodinu pomáhá stabilizovat důležité preventivní a podpůrné služby pražským rodinám a současně umožňuje hlavnímu městu rozvíjet nové oblasti podpory, a to od dobrovolnických programů pro mladé lidi odcházející z ústavní péče až po inovativní formy spolupráce na úrovni městských částí,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví. 

 

Celkem bylo do programu pro rok 2022 přijato 82 žádostí, Rada hl. m. Prahy podpořila návrhy na poskytnutí dotací do 200 tisíc Kč v celkové výši 2 840 000 Kč a nad 200 tisíc Kč v hodnotě 24 160 000 Kč. Dotace nad 200 tisíc bude ještě schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. února 2022.

 

 

Tagy článku