PRAHA: Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině nově funguje non-stop ve výrazně větších prostorách Kongresového centra

PRAHA: Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině nově funguje non-stop ve výrazně větších prostorách Kongresového centra
foto: www.praha.eu/MHMP logo
04 / 03 / 2022

Z důvodu strmě rostoucího zájmu lidí utíkajících před válkou dnes hlavní město Praha společně se Středočeským krajem otevřelo nové Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha, které se nachází u stanice metra Vyšehrad.

Výrazně se tak zvýšila kapacita pro vyřízení záležitostí, které uprchlíci po příjezdu potřebují primárně vyřešit. Navíc bude centrum sloužit nepřetržitě 24 hodin denně. Součástí služeb je i odpočinková zóna nebo tři dětské koutky.

 

Asistenční centrum fungovalo už od úterý v Ústřední budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí a od počátku se stalo nejvytíženějším mezi obdobnými zařízeními v celé zemi. Hned první den využily jeho služeb téměř dvě stovky osob a zájem s každým dalším dnem neustále roste. Kvůli omezeným prostorovým kapacitám knihovny se tak veškeré služby spojené s pomocí uprchlíkům v noci na pátek přesunuly do výrazně větších prostor Kongresového centra v Praze 4.

 

„O služby asistenčního centra v budově Městské knihovny byl od prvního dne velký zájem. Proto jsme všechny naše síly napnuli k co nejrychlejšímu přesunu do větších prostor Kongresového centra Praha, se kterým už máme skvělé zkušenosti z dřívějška. Moc děkuji všem, kteří celou noc usilovně pracovali, aby lidem prchajícím před válkou co nejvíce usnadnili jejich příchod do Česka. Metropolitní asistenční centrum bude otevřené 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Nyní funguje asi 70 přepážek,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. 

 

Praha se tak snaží maximálně navyšovat kapacitu. Provoz zde byl oficiálně spuštěn dnes v 8:00 hodin. Hned od rána se však začaly před objektem tvořit fronty. Hlavní město tak okamžitě zareagovalo a nechalo otevřít i kongresový sál v budově, aby lidé v chladném počasí nečekali venku.

 

Větší prostory Kongresového centra umožňují rozšíření agend o další pracoviště a celkově odbaví výrazně více čekajících osob. Počítá se navíc i s nepřetržitým provozem 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

 

„Ze dne na den se nám podařilo přesunout Asistenční centrum pomoci z Městské knihovny do Kongresového centra, celou noc ho naši pracovníci stavěli a v 8 ráno se nám ho podařilo otevřít. Jenom za čtvrtek centrum odbavilo 292 lidí a 111 zařídilo ubytování. Nové centrum nabízí větší komfort pro klienty i pracovníky centra. Občané Ukrajiny si tak na jednom místě vyřídí potřebné doklady, zdravotní pojištění, ubytování a budou také zařazeni do systému vyhledávání pracovních míst. K dispozici mají také duchovní a psychologickou podporu, zdravotní pomoc a dětský koutek. Velké poděkování patří hasičům, policii, zaměstnancům magistrátu, zdravotníkům a všem dobrovolníkům,“ uvádí náměstek pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

 

„Všem, kdo prchají z Ukrajiny před válečným konfliktem, poskytujeme v Praze komplexní péči pod jednou střechou, od pobytového víza, sjednání pojištění anebo vyřízení dávek v hmotné nouzi. Český červený kříž zprostředkovává zdravotní péči i další pomoc. V Kongresovém centru mají lidé možnost se i nechat očkovat proti covid-19. Zdejší zázemí je k dispozici všem, kdo utíkají před válkou, v nepřetržitém provozu 24 hodin denně. Poskytnutou kapacitu využíváme na maximum, aby lidé čekající na odbavení nemuseli stát venku na mraze. Děkuji všem, kdo se zasloužili o náročný noční přesun asistenčního centra z Mariánského náměstí do nových prostor," sděluje Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

 

Hlavním úkolem Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině pro Prahu a Středočeský kraj je i nadále nabízet přicházejícím komplexní služby, aby mohli legálně a bezproblémově pobývat na území České republiky a měli kde bydlet. Kromě toho se postupně pracuje i na tom, aby bylo možné vyřídit si zde také další žádosti, které se například týkají poskytování specializované zdravotní péče, dodání léků, hledání vhodných nabídek pracovních příležitostí nebo zapojení dětí do povinné školní docházky.

 

Primární registraci provádí policie a odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, dále jsou k dispozici například zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny pro vyřízení zdravotního pojištění nebo spolupracovníci Českého červeného kříže. Přítomni jsou dále zdravotníci z očkovací centra, kteří zájemcům mohou podat vakcínu proti koronaviru a už jsou zde i zaměstnanci úřadů práce. Samozřejmostí je přítomnost tlumočníků či psychologů.

 

Zásadní podíl na fungování centra má také Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, který na místě kooperuje, i zaměstnanci z několika odborů Magistrátu hl. m. Prahy.

 

„Všichni naši lidé jsou v plném nasazení, a to jak v Kongresovém centru, tak i mimo něj, protože nadále plníme také běžnou zásahovou činnost na území Prahy. Chtěl bych poděkovat i kolegům z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, se kterými organizaci koordinujeme. Přes počáteční problémy se nám podařilo organizaci v centru stabilizovat,“ přidává se ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Luděk Prudil.

 

V budově mimo to vzniklo zázemí s odpočinkovou zónou, aby lidé často unavení po dlouhé cestě měli možnost si odpočinout. Pro přicházející rodiny jsou zde také tři dětské koutky. Asistenční centrum bude zásobovat jídlem Potravinová banka a primární materiální pomoc zajistí nezisková organizace Člověk v tísni.

 

„Děkuji všem, kdo se podílel na tomto rychlém přesunu centra z budovy městské knihovny. Vzhledem k velkému zájmu bylo rozšíření kapacit opravdu nutné. Abychom posílili kapacity také ve Středočeském kraji, otevřeli jsme včera za rekordních 24 hodin dvě zbrusu nová centra, a to v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře. Pokud bude zájem nadále vysoký, jsme připraveni otevírat další. Věřím, že společně dokážeme pomoci každému, kdo bude na území našeho kraje hledat ochranu před barbarskou invazí ve své zemi,“ dodává středočeská hejtmanka Petra Pecková.   

 

Praha vybrala Kongresové centrum Praha z několika vytipovaných objektů nejen kvůli jeho dobré dopravní dostupnosti a kvalitní vybavenosti, ale také proto, že s ním má už výborné zkušenosti z nedávného fungování Metropolitního očkovacího centra.

 www.praha.eu

 

Tagy článku