Praha hostí už 2. ročník zdravotnického kongresu, letošním tématem je paliativní péče

Praha hostí už 2. ročník zdravotnického kongresu, letošním tématem je paliativní péče
foto: www.praha.eu/MHMP logo
17 / 05 / 2022

Magistrát hl. m. Prahy organizuje 2. ročník zdravotnického kongresu, tentokrát s názvem Metropolitní zdravotnický kongres paliativní péče 2022. Akce se uskuteční 2. června 2022 na Nové radnici na Mariánském náměstí, účastníci se však budou moci připojit i online.

Hlavním smyslem letošního kongresu je snaha o vytvoření prostoru pro reflektování současné situace, sdílení zkušeností s představiteli jiných krajů a hledání řešení, zdrojů i synergie pro další rozvoj paliativní péče.

 

V rámci programu Metropolitní zdravotnického kongresu paliativní péče 2022 vystoupí se svými poznatky odborníci jako je Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky, nebo Ondřej Kopecký, primář Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK, který je zároveň předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

 

Specificky se řečníci budou věnovat paliativní péči a zdravotně sociálnímu pomezí, paliativní péči v terénu, podpůrné a paliativní péči u dětských pacientů a dalším výzvám v této oblasti. Zájemci se následně budou moci zapojit do diskuse.

 

„Pro mnoho lidí jsou služby na pomezí zdravotní a sociální oblasti základní podmínkou důstojně prožitého konce života. Právě proto se Praha zavázala rozvíjet paliativní péči po kvalitativní i kvantitativní stránce. S ohledem na demografický vývoj musíme počítat s tím, že potřeba paliativní péče bude v následujících desetiletích narůstat, a právě proto byla paliativní péče vybrána jako hlavní téma letošního zdravotnického kongresu,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

 

Kongres bude mít za cíl vytvořit prostor ke sdílení dobré praxe a k diskutování problémů za  účasti zástupců institucí, které mohou poskytovatelům ulehčit jejich každodenní fungování a zajistit systémové změny. Kongres by měl být zároveň místem inspirace a pozitivní energie ve snaze dál usilovat o rozvoj paliativní péče.

 

Kongres volně navazuje na loňský 1. ročník akce, který nesl název Výzvy pražského zdravotnictví aneb Metropolitní zdravotnický kongres.

 

Tagy článku