PRAHA: Hlavní město vybuduje v Praze 6 centrum pro seniory

PRAHA: Hlavní město vybuduje v Praze 6 centrum pro seniory
foto: www.praha.eu/Seniorcentrum Praha 6
02 / 06 / 2021

Praha dnes vypisuje architektonickou soutěž na rekonstrukci objektu v Praze 6. V něm vznikne moderní centrum pro seniory, které nabídne širokou paletu služeb, od pobytových až po volnočasové.

„V hlavním městě dlouhodobě chybí služby umožňující Pražanům důstojně zestárnout tak, aby byla do nejvyšší možné míry zachována jejich soběstačnost, podporován aktivní způsob života a dožití ve vlastním prostředí. Proto připravujeme rekonstrukci trojdomí Šolínova jako komplex, který nabídne paletu pobytových, odlehčovacích nebo denních služeb a který umožní obyvatelům zůstat součástí společnosti. Proto tam budou také kavárny a služby pro různé generace a různé účely. S touto filozofií přistupujeme nyní ke všem projektům nových služeb pro seniory, jejichž výstavbu a provoz hlavní město finančně podpoří,” říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 MHMP Senior centrum / www.praha.eu

Seniorské bydlení s péčí a dalšími službami bude sídlit v objektu na Praze 6, který je posledních třináct let prázdný. Stavba z roku 1924 sloužila původně jako sociální bydlení pro ženy, později fungovala jako Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Objekt je situován přímo u výstupu z metra stanice Dejvická na trase A a skládá se ze tří samostatných domů, které tvoří vlastní ulici Šolínova a uzavírají tak blok obytných domů ohraničených ulicemi Evropská, Studentská a Zikova. Trojdomí bude zrekonstruováno podle návrhu, který bude vybrán v architektonické soutěži.

 

„Dnešním dnem se píše nová historie Domova pro seniory Elišky Purkyňové, tedy tří objektů zvaných trojdomí Šolínova. Budova se stane součástí sociálních služeb, které zajišťují komplexní péči o seniory a jejich rodiny, které poskytujeme již ve dvou budovách ve Cvičebné ulici a v ulici Thákurova. Prostory trojdomí nabídnou celodenní péči a odlehčovací službu rozmanitého typu a nedílnou součástí budou prostory pro společná setkávání. Areál trojdomí by měl být po rekonstrukci flexibilní, aby vyhověl i mimořádným situacím. Těším se na návrhy architektů, protože domy jsou inspirující a návrhy přinesou jistě mnohá zajímavá řešení. Mým přáním je vytvořit domov plný pohody a porozumění. Zakladatelka domova Eliška Purkyňová je pro nás velikým vzorem a cítíme povinnost v jejím díle pokračovat,“ vysvětluje ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalhousová.

 

„Naším společným cílem bylo a je zajistit kvalitní zázemí pro sociální služby, které budou vycházet z principů sociální práce 21. století se zaměřením na bydlení a budou reflektovat demografickou poptávku na městské části Praha 6. Naše společnost se musí naučit respektovat potřeby seniorů, zajistit jim kvalitní zázemí pro důstojné stáří i kontakt s mladou generací,“ uvádí Eva Horáková, předsedkyně sociálního výboru.

 

Dalším principem je vytváření místních služeb pro místní občany, proto bude v příštích letech třeba větší zapojení a odpovědnost městských částí. Zejména dlouhodobý demografický vývoj, kdy do roku 2030 vzroste počet Pražanů starších 80 let o 35 tisíc, a rostoucí poptávka po službách pro seniory v místě, kde dnešní šedesátníci žijí, ukazují, že vedle škol budou služby pro seniory prioritní veřejnou infrastrukturou v každé městské části. Předpokládá se, že pro 10 % osob starších 80 let bude nutné zajistit kapacity dlouhodobé lůžkové péče a zde je již nutné vývoj situace zahrnout do plánů jednotlivých městských částí.

 

„Máme historickou příležitost obnovit koncept, se kterým byla před 100 lety Praha světovým unikátem, a navázat na Masarykovy domovy, které nebyly starobincem pro odpočinek a čekání na smrt, ale příležitostí mít nablízku služby a najít další životní uplatnění. Projektem v Šolínově ulici chceme směřovat k tomu, aby člověk mohl žít nezávislý a svébytný život ve známém, přirozeném prostředí i ve věku, kdy už na některé věci sám nestačí,“ popisuje Jan Lorman, zakladatel organizace ŽIVOT 90.

 

„Je skvělé, že rekonstrukce souboru budov nedaleko Vítězného náměstí a vedle dejvického kampusu bude připravena formou architektonické soutěže pod vedením ČKA. Bude to velmi zajímavá úloha, jak skloubit původní materii objektů s aktuálními podmínkami pro poskytování sociálních a zdravotních služeb. Také je důležité, že v rámci soutěžních podmínek je reagováno na nejaktuálnější zkušenosti z provozu takových institucí během pandemie, jakou jsme nyní prošli. V rámci rekonstrukce vzniknou také prostory přístupné veřejnosti nebo i kavárna a dojde tak k propojení této instituce s celým živoucím kampusem,“ dodává náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

 

Plánované komunitní centrum bude funkčně vycházet z moderních principů:

De-institucionalizace: Odejít do zařízení je až poslední možnost. Hlavní proto bude rozvoj služeb umožňujících lidem zůstat tam, kde to znají. Protože 8 z 10 lidí chce zestárnout doma.

De-sektorializace: V objektu budou dostupné služby zdravotní i sociální, případně další specializovaná pomoc. Provázáním služeb na zdravotně-sociálním pomezí znásobíme efektivitu pomoci.

De-profesionalizace: Centrum bude podporovat pečující rodiny nebo dobrovolníky, protože profesionální péče nikdy nenahradí sílu příbuzných a blízkých.

De-medicinalizace: Individuální přístup namísto plošného předepisování velkého množství léků. Mechanická léčba těla není vhodným řešením. U každého seniora je potřeba se zajímat o jeho životní příběh, individualitu a osobní přání.

Ageing in place, dying in place: Výchozím bodem je právo na život ve známém, přirozeném prostředí až do smrti. S tím souvisí také rozvoj mobilní paliativní péče.

Mezigenerační soudržnost: V Šolínce se budou setkávat všechny generace. Není přirozené, aby byl člověk obklopený jen svými vrstevníky. Přesto tak většina domovů vypadá. Centrum v Šolínově otevřeme i dětem a široké veřejnosti, třeba skrze komunitní zahradu nebo společné volnočasové aktivity.

 

„Architektonická soutěž je nejlepším způsobem, jak pro Prahu i městskou část najít nejvíce funkční řešení a současně nabídnout tu nejlepší péči klientům pro následující desetiletí. Cílem soutěže je přinést do chystaného projektu nové nápady a trendy v péči o seniory, načerpat inspiraci ze zahraničí a najít propojení s mnohovrstevnatostí místního kontextu,” říká Jiří Plos, předseda poroty.

 

Zadavatelem architektonické soutěže je příspěvková organizace Magistrátu hl. m. Prahy, Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Soutěž se uskuteční ve dvou kolech. První část bude ideová, z ní porota vybere asi 5 nebo 6 projektů, které postoupí do druhé fáze. Pokud vše půjde podle plánu, na podzim by měl být znám vítěz, a tedy i autor budoucí podoby centra pro seniory.

 

Porotu tvoří autorizované osoby z komor Architektů a Inženýrů s nejvyšší autorizací nebo různí odborníci ze sociální oblasti. Jejími členy jsou JUDr. PhDr. Jiří Plos, který je zároveň předsedou poroty, dále MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil, Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Tomáš Lukeš, Ing. Vladimír Vacek a Ing. Pavel Štěpán, dále Eva Kalhousová, zadavatelka, místopředsedkyně poroty a ředitelka DSEP, Mgr. Milena Johnová, radní MHMP, Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, členka pracovní komise MHMP, Ing. arch. Pavel Hnilička a proškolený porotce SoN a MUDr. Zdeněk Kalvach.

 

K projektu centra pro seniory v Šolínově ulici zřídilo hlavní město také vlastní stránku na webu magistrátu, kde budou průběžně doplňovány informace. //www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/projekty_hlavniho_mesta/trojdomi_solinova/index.html                                                                                                           

Tagy článku