PRAHA: Hlavní město schválilo grantovou podporu sociálních služeb v době rozpočtového provizoria státu

PRAHA: Hlavní město schválilo grantovou podporu sociálních služeb v době rozpočtového provizoria státu
foto: www.praha.eu/MHMP logo
28 / 01 / 2022

Pražští zastupitelé schválili 597 milionů korun na sociální služby a stvrdili tak pondělní rozhodnutí Rady hl. m. Prahy. Kvůli nejistému financování státem letos hlavní město rozdělí granty tak, aby mohly sloužit jako finanční základ v prvních měsících roku do schválení státního rozpočtu.

Bez schváleného státního rozpočtu nebyla určena celková výše dotace státu na financování sociálních služeb. Stát sice v době rozpočtového provizoria uvolňuje měsíční objemy na financování mandatorních výdajů, mezi ně ale sociální služby bohužel nepatří. Kraje a hlavní město Praha tak letos stále nemají informace o tom, jaký bude celkový objem prostředků státního rozpočtu na financování sociálních služeb a zda bude dostatečný. Důsledkem situace je ohrožení sociálních služeb a nejistota těch, kteří je využívají nebo v tomto sektoru pracují.

 

Pražská radnice již v prosinci avizovala, že bude proto ve zrychleném tempu schvalovat městské granty. Zastupitelé na svém prvním letošním zasedání rozhodli o rozdělení celé sumy alokované pro tento účel a během února budou zpracovány a podepsány smlouvy.

 

V této situaci jsme především proto, že financování sociálních služeb stále nepatří mezi mandatorní výdaje státu. Každoročně se proto až do poslední chvíle neví, kolik stát na sociální služby uvolní. V loňském návrhu rozpočtu dokonce na sociální služby chyběly 2 miliardy korun. Právě proto jsme si na konci roku dali slib co nejrychleji schválit pražský díl veřejného příspěvku a granty hlavního města poslat poskytovatelům co nejdříve. Jedná se o více než třetinu prostředků, které mají přijít od státu, což zajistí provoz služeb na několik měsíců. Letos jsme díky významnému navýšení mohli rozdělit rekordních 597 milionů. Jsem velmi vděčná všem, kdo se podíleli na maximálním urychlení administrativních procesů, a děkuji zastupitelům za schválení i proto, že v režimu, kdy neznáme výši státní dotace, se podíl krajských grantů rozděluje poprvé. Pro zachování provozuschopnosti sítě služeb je to ale nezbytné,“ řekla Milena Johnová, pražská radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Hlavní město nyní bude sledovat přípravu a schválení státního rozpočtu na rok 2022. Jakmile obdrží od Ministerstva práce a sociálních věcí informaci o budoucí přidělené dotaci na financování sociálních služeb, příslušný magistrátní odbor připraví dopočet zbývající části státní dotace při zohlednění již získané finanční podpory.

 

„Všichni věříme, že vláda dodrží slib a schválí nezbytné prostředky pro sociální služby bez škrtání v dlouhodobě podfinancovaném rozpočtu na tuto oblast,“ dodala Milena Johnová.

 www.praha.eu

Tagy článku