Praha finančně podpoří vznik domova pro osoby s autismem ve Stodůlkách

Praha finančně podpoří vznik domova pro osoby s autismem ve Stodůlkách
foto: www.praha.eu/MHMP logo
16 / 02 / 2022

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové investiční dotace ve výši 1 milion korun pro organizaci Diakonie ČCE – středisko Praha, která ve Stodůlkách v Praze 13 buduje nové zařízení komunitní služby pro osoby s poruchou autistického spektra a vyšší mírou potřebné podpory.

„Současné kapacity pobytových služeb pro lidi s těžší formou autismu jsou nejen v Praze stále nedostačující. Jde o historický dluh, který se nám daří pomalu napravovat. Projekt Diakonie ve Stodůlkách je druhou komunitní službou ze tří, které hlavní město aktuálně připravuje a moc se těším, že zde vznikne důstojné zázemí s profesionální péčí, které bude pro budoucí klienty skutečným domovem,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Nový domov ve Stodůlkách vzniká jako dostavba stávající budovy Diakonie ČCE. Určen bude celkem pro 9 dospělých lidí s těžší formou autismu s trvalým bydlištěm v Praze, kteří potřebují individuální, intenzivní a hlavně neustálou péči. Stavba začala už v létě 2021, otevření nových prostor je naplánováno na příští rok. Celkový rozpočet akce je 19,1 milionu korun.

 

Pražští radní v pondělí odhlasovali poskytnutí dotace ve výši 1 milion korun na náklady spojené s výstavbou. K naplnění účelu dotace by mělo dojít do 31. prosince 2022 kolaudací budovy a podáním žádosti o registraci služby. Po zprovoznění bude služba zařazena do sítě sociálních služeb hlavního města Prahy.

Projektu dala záštitu radní pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Milena Johnová. Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2022 bude ještě schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na únorovém jednání.

www.praha.eu

 

 

 

 

Praha 16. 2. 2022

Tagy článku