PRAHA: Epidemie opět narůstá, hlavní město proto vyzývá k důslednému dodržování opatření a k ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatel

PRAHA: Epidemie opět narůstá, hlavní město proto vyzývá k důslednému dodržování opatření a k ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatel
foto: www.praha.eu/MHMP logo
22 / 09 / 2021

Epidemická situace se na území hlavního města i v dalších krajích zhoršuje. Praha se proto obrací na obyvatele i návštěvníky metropole, aby důsledněji dodržovali stále platná protiepidemická opatření.

Současně město připravuje očkování posilující dávkou vakcíny, která bude v první řadě určena nejohroženějším skupinám obyvatel a rizikovým profesím.

 

Podle údajů z úterního rána je aktuálně v hlavním městě naočkováno alespoň první dávkou vakcíny bezmála 72 % Pražanů starších 12 let. Podstatně lepší proočkovanost je u obyvatel starších 55 let, kde se ohybujeme nad hranicí 81 %. V nejohroženější věkové kategorii 70+ se dokonce blíží k 90 %.

 

Musíme mít ale na paměti, že očkování není všespásné. Vakcíny chrání před těžkým průběhem covidu-19 a snižují riziko onemocnění a přenosu. Nejsou ovšem stoprocentní ochranou a musíme počítat s tím, že i očkovaní lidé mohou onemocnět. Navíc proočkovanost v hlavním městě zatím není dostatečně vysoká, aby fungovala plošně. Proto se obracíme na Pražany, kteří ještě nejsou očkovaní, aby ještě zvážili možnost ochránit sebe a své blízké očkováním,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

V posledních dnech opět stoupá počet pozitivně testovaných osob na covid-19. Zhoršení je způsobeno vyšší mobilitou obyvatel vyvolanou návratem dětí do škol a obyvatel z dovolených. Nejvíce postiženy jsou nyní děti ve věkové skupině 12 až 15 let spolu s dětmi ve věku od 6 do 11 let. Tyto dvě věkové skupiny jsou odstupem následovány mladými dospělými ve věku 20 až 29 let.

 

Praha nyní vykazuje čtrnáctidenní incidenci 93,08 potvrzených případů na 100 000 obyvatel, reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy je 1,21 oproti celorepublikovému průměru, který je na hodnotě 1,14. K dnešnímu ránu bylo na lůžkách JIP Praze 11 lidí. Sekvenováním odběrů bylo zjištěno, že v populaci zcela převažuje nakažlivější mutace delta, vůči které neposkytuje očkování stoprocentní ochranu. Ukazuje se, že jeden člověk z deseti může navzdory očkování onemocnět, a tedy i šířit nákazu. Proto je potřeba důsledně dodržovat protiepidemická opatření, tedy udržovat příslušné rozestupy při vyšší koncentraci lidí, používat respirátor, často si mýt ruce, zakrývat si dýchací cesty při kašli nebo rýmě a vyhýbat se špatně větraným interiérům.

 

Z důvodu oslabení imunity v čase doporučuje Česká vakcinologická společnost podávat posilující dávky vakcíny, tzv. “booster“ nejzranitelnějším skupinám osob, jako jsou senioři starší 65 let, klienti pobytových sociálních zařízeních, osoby s chronickým onemocněním, zdravotníci či pracovníci zařízení sociálních služeb. 

 

„Před 14 dny jsme oslovili všechny poskytovatele sociálních služeb na území hlavního města za účelem zmapování zájmu o třetí posilující dávku. Celkem má o očkování do konce letošního roku zájem téměř 4 000 klientů a 2 800 zaměstnanců ve 143 zařízeních. Padesát zařízení chce opět využít služeb mobilního očkovacího týmu, který Praha letos zřídila ve spolupráci s Městskou poliklinikou Praha, Českým červeným křížem a praktickými lékaři. Očkování v pražských pobytových službách spouštíme v týdnu od 3. října,” uvádí Martin Ježek, ředitel odboru zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy a krajský koordinátor očkování.

 

V listopadu se uskuteční další kolo zjišťování zájmu o očkování v pobytových službách, aby se mohla hlásit další zařízení, u jejichž klientů ještě neuplynul osmiměsíční odstup od ukončeného očkování.

 

„Je dobré, že můžeme začít s očkováním třetí posilující dávkou u lidí s oslabenou imunitou. Mezi námi je ale pořád mnoho lidí, kteří nemají ještě první, ani druhou dávku. Naším úkolem je tyto lidi najít a na očkování upozornit. Často jsou to staří lidé, k nimž se informace o možnostech očkování ještě nemusely dostat. Současně chceme zajistit, aby co nejvíce zdravotníků a pracovníků v sociálních pobytových službách bylo očkováno, “ říká Petr Smejkal, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM a vedoucí skupiny MeSES.

 

K důslednému dodržování opatření zamezující šíření viru vybízí také Hygienická stanice hlavního města Prahy, která současně apeluje na Pražany, aby spolupracovali při procesu trasování a zvedali neznámá telefonní čísla. Pražští hygienici současně připomínají ještě další pro podzimní a zimní období zcela zásadní preventivní opatření, kterým je očkování proti chřipce.

 

„Apelujeme na veřejnost, aby využila možnost se proti chřipce nechat očkovat. Současné období je pro tuto vakcinaci velmi vhodné. Loni nás sice díky účinné ochraně dýchacích cest v rámci celé populace sice minula, letos to však již být nemusí, právě naopak usuzujeme-li podle zvýšené nemocnosti dětí akutními respiračními infekcemi, na které nyní upozorňují pražští pediatři. V současné době nelze předjímat, ale ani vyloučit, že by chřipka mohla letos zasáhnout silněji než v předchozích letech. Vakcinace proti covidu-19 a chřipce se přitom vzájemně nevylučuje,“ vysvětluje ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy Zdeňka Jágrová.

 

„S chladnějším počasím se také zvyšuje riziko onemocnění chřipkou, které je třeba nepodcenit. Říjen je vhodným měsícem pro očkování proti chřipce, které doporučujeme aplikovat ideálně s čtrnáctidenním rozmezím, v krajním případě lze i očkovat oběma vakcínami současně,” připojuje se epidemiolog Petr Smejkal.

 

Důležité je dále striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19. Hygienici nadále provádí namátkové kontroly dodržování těchto návratových opatření.

 

„V souvislosti se zvýšením ochoty se očkovat žádáme vládu, aby posílila informační kampaň a vysvětlovala lidem, proč navzdory očkování někdo může onemocnět a že přesto má očkování obrovský význam. V minulém týdnu jsme také žádali vládu o prodloužení testování ve školách z důvodu ochrany dětí a udržení školní výuky v prezenční formě,” doplňuje radní Johnová.

Tagy článku