Praha dokončuje další investici do rozvoje sociální infrastruktury na svém území

Praha dokončuje další investici do rozvoje sociální infrastruktury na svém území
foto: www.praha.eu/MHMP logo
27 / 06 / 2022

Hlavní město pokračuje v rozvoji kapacit odlehčovacích služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Pražští radní schválili přijetí státní dotace na částečné krytí investičních nákladů na vytvoření nové služby ve středisku DAR na Veleslavíně.

Současně uložili přípravu návazné investiční akce, kterou se služba promění na dvě samostatné jednotky s vlastním bezbariérovým přístupem. 

 

Nástavba pavilonu střediska DAR na Veleslavíně pokračuje podle stavebního plánu a měla by být dokončená po prázdninách. Díky investici vznikne nová pobytová odlehčovací služba pro pražské rodiny, které se starají o lidi se zdravotním znevýhodněním. Otevření služby je plánované na začátek roku 2023.

 

Z celkové výše investiční akce 40 milionů korun získává hlavní město státní dotaci v objemu 25 % nákladů. „Investiční akce na výstavbu odlehčovací služby na Veleslavíně je ukázkou, jak by rozvoj sociálních služeb na území hlavního města měl vypadat. Magistrát i příspěvková organizace se naučily, jak získávat prostředky také z jiných zdrojů a nespoléhat se jen na pražský rozpočet,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Hlavní město bylo v loňském roce úspěšným žadatelem o dotační podporu hned několikrát a kromě téměř 10 milionů korun pro DC Paprsek získalo z programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních věcí na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb prostředky také na nové komunitní služby zajišťované příspěvkovou organizací v Terezíně či na výstavbu nových lůžkových kapacit pražského domova pro seniory v Dobřichovicích.

 

Rada hl. m. Prahy současně rozhodla o přípravě další fáze investiční akce, a to na základě návrhu pražské Komise pro rozvoj komunitní péče. „S ohledem na potřeby obyvatel metropole bude výsledná služba rozdělena na dvě domácnosti, kdy jedna bude poskytovat pobytovou odlehčovací službu pro děti, druhá pak pro dospělé klienty,“ doplňuje radní Milena Johnová. Obě služby budou mít vlastní bezbariérový vstup.

 

Podoba pobytové služby byla konzultována s externími odborníky a budoucími uživateli. Výsledkem je včasné a ekonomicky šetrné dokončení první fáze a plán přípravy druhé fáze, díky které Pražané získají jak službu pro děti, tak službu pro dospělé lidi se zdravotním znevýhodněním, jelikož těchto služeb je historicky na území Prahy nedostatek.

www.praha.eu

Tagy článku