Praha dohlédne na dodržování ordinačních hodin v ambulancích

Praha dohlédne na dodržování ordinačních hodin v ambulancích
16 / 08 / 2017

Na území hl. m. Prahy se stále častěji vyskytují problémy s dodržováním ordinační doby lékařů v ambulantní sféře. Usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 15. 8. 2017 byla proto schválena nová závazná metodika výběrových řízení. Podle té je nyní dodržování ordinačních hodin jednou z podmínek, které musí splnit každý poskytovatel zdravotních služeb, který chce poskytovat své služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění. Novou metodiku Radě předložil radní Radek Lacko.

K problémům s dodržováním ordinačních hodin dochází častěji v období kolem svátků a v pátečních odpoledních hodinách, kdy ambulantní lékaři nejsou v ordinacích a pouze informují pacienty o možnosti využít lékařskou pohotovostní službu nebo je nasměrují do nejbližší nemocnice, aniž by nemocnici předem informovali. V lůžkových zařízeních se pak hromadí pacienti s banálními zdravotními problémy, musí na ošetření neúměrně dlouho čekat a zdravotníci v lůžkových zařízeních jsou neadekvátně zatěžováni ošetřováním pacientů, kteří by správně měli být ošetřeni v ambulancích.

Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří chtějí nabízet zdravotní služby na území hlavního města Prahy a zároveň se zapojit do úhradového systému veřejného zdravotního pojištění, kdy jsou výkony propláceny prostřednictvím zdravotních pojišťoven, musí před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, absolvovat výběrové řízení. To probíhá v souladu se zákonem 48/1997 O veřejném zdravotním pojištění. Magistrát vyhlašuje tato výběrová řízení, zřizuje komisi pro tato výběrová řízení a jednání těchto komisí se aktivně účastní. Členy výběrových komisí jsou vedle zástupců magistrátu zástupci příslušné komory, zástupci zdravotní pojišťovny a odborníci - nejčastěji z příslušné odborné společnosti.

„Při výběrovém řízení posuzuje výběrová komise záměr uchazeče podle řady parametrů. Souhlasné stanovisko zástupců magistrátu je v rámci nové metodiky podmíněno tím, že bude posouzeno také hledisko dodržování ordinačních hodin. Věříme, že tento mechanismus zlepší situaci v dodržování ordinačních hodin na území hlavního města a přispěje k větší spokojenosti pražských pacientů. Těm by měla být zajištěna lepší časová dostupnost jejich ambulantních lékařů, přičemž do budoucna se rovněž očekává i větší zapojení ambulantních lékařů do pohotovostních služeb. Pokud je příslušný lékař nepřítomen, musí oznámit pacientům, kam se mají se svým problémem obrátit, a v doporučeném zdravotnickém zařízení to musí být předem domluveno,“ říká radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.

Zástupci Magistrátu budou v rámci výběrových řízení posuzovat zejména následující skutečnosti:

  • Stížnosti na poskytování zdravotních služeb, které byly s daným uchazečem (poskytovatelem zdravotních služeb) v minulosti řešeny, a to s ohledem na závěr šetření konkrétních stížností.
  • Dodržování ordinační doby poskytovatele zdravotních služeb (uplatní se u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb, byť v jiném oboru).
  • Ochota přijmout závazek k poskytování zdravotních služeb i formou pohotovostních služeb.

 

Zdroj: praha.eu