Praha chce zvýšit kvalitu svých sociálních služeb, nastavuje systém pravidelných soutěží na pozice ředitele

Praha chce zvýšit kvalitu svých sociálních služeb, nastavuje systém pravidelných soutěží na pozice ředitele
foto: www.praha.eu/MHMP logo
20 / 08 / 2021

Na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřizovaných hlavním městem Prahou v sociální oblasti se budou konat výběrová řízení v šestiletých cyklech. Smyslem tohoto kroku je umožnit další rozvoj organizacím, nabídnout co nejkvalitnější služby veřejnosti a zajistit předvídatelnost a stabilitu.

Aktuálně už byly vypsány soutěže na pozici ředitele zařízení v Kytlici a v Lochovicích, další budou následovat letos na podzim.

 

„Jsem moc ráda, že jako koalice jsme se rozhodli pro správnou věc – narovnat systémovou vychýlenost, která bohužel v sociální oblasti historicky existovala a kterou jsme zdědili od minulých politických vedení města, kdy ředitelé byli vybíráni nesystémově, často podle toho, jak se to politikům hodilo. Nově budeme následovat dobrou praxi, která už funguje v městských příspěvkových organizacích v kultuře nebo školství. Dáme tak všem ředitelkám a ředitelům jasnou perspektivu a jistotu na šestileté období,“ říká radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

 

Praha se rozhodla v dalších dvou gescích, v sociální oblasti a ve zdravotnictví, narovnat dlouholetou praxi a nastavit systém periodicky se opakujících výběrových řízení v šestiletých cyklech v souladu s Pravidly pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou.

 

„Nechceme, aby příspěvkové organizace v sociální oblasti fungovaly bez jakékoliv koncepce a vize. Pravidelný cyklus výběrových řízení přinese domovům pro seniory a jejich zaměstnancům jistotu rozvoje a také jasný plán zvýšení kvality služeb pro klienty. Vedoucí pozice placené z peněz daňových poplatníků totiž nemají být doživotními politickými trafikami,” uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

 

Výběrová řízení jsou otevřená a magistrát uvítá, pokud se do nich přihlásí i současní ředitelé. Všichni uchazeči po splnění základních předpokladů následně předloží vlastní koncepci rozvoje dané organizace. Cílem je zajistit co nejkvalitnější služby Pražanům. 

 

Nízkou efektivitu dosavadního systému podle radní Mileny Johnové ukazuje také velký počet pozic ředitelů v sociální oblasti ve srovnání s jinými kraji. Aby celý systém tuto aktualizaci procesně zvládl, rozložil odbor sociálních věcí Magistrát hl. m. Prahy plán dalších kroků do dvou let. Na dvě pozice ředitele už byla vypsaná výběrová řízení letos v létě. Jedná se o zařízení v Kytlici a v Lochovicích. Další dvě soutěže budou následovat ještě letos na podzim.

 

Samotný proces výběrového řízení obsahuje v první řadě základní předpoklady pro uchazeče, jako je například minimální vzdělání nebo délka praxe. Vedle toho má hlavní město velmi otevřená kritéria pro přípravu jednotlivých rozvojových koncepcí, která vycházejí z dobré praxe řízení sociálních služeb a z potřeby posilovat kvalitní služby pro Pražany v hlavním městě.

 

Výběrová komise v uplynulých dvou letech absolvovala už šest výběrových řízení na ředitele sociálních zařízení. V případě domovů seniory budou přizváni respektovaní odborníci v oboru, jako například MgA. Jan Lorman, zakladatel organizace Život 90. Dále pak jsou v komisi zástupci politických stran a příslušných magistrátních odborů.

 

„V životě je běžné, že po šesti letech člověk může ustrnout a zacyklit se ve stereotypech. Smyslem periodických výběrových řízení je probudit v lidech opět drajv a motivaci stanovit si cíle, které pak mohou naplňovat. Současně tím dochází i k probuzení konkurence na pracovním trhu. Obecně je nedostatek lidí, kteří by byli odhodlaní přijmout výzvu a nést odpovědnost ve vedení zdravotnických nebo sociálních zařízení,” vysvětluje Jan Lorman.

 

Pokud se přihlásí podobně kvalitní uchazeči, využívá úřad i externí poradenský servis etablované firmy v oblasti lidských zdrojů. Ta provádí psychologické testy a další formy posuzování připravenosti kandidátů na manažerskou pozici. Koncepce, které uchazeči například v kultuře předkládají, jsou k volně k dispozici na webových stránkách magistrátu.

 

„Těším se, že služby pro Pražany zase posuneme o kus dál. Děláme to, co je v soukromém sektoru běžné: chceme, aby manažeři, kteří se starají o tisíce Pražanů a ovládají velké rozpočty, po šesti letech prokázali, že mají pořád tah na branku. Když to celé nebudeme zbytečně politizovat, zlepšíme služby pro naše seniory, pro lidi se zdravotním znevýhodněním i pacienty, a co nejlépe využijeme v dalších letech peníze z našich daní. A o to jde především,“ doplňuje radní Milena Johnová.

www.praha.eu

Tagy článku