Praha buduje síť menších center pro lidi bez přístřeší

Praha buduje síť menších center pro lidi bez přístřeší
foto: www.praha.eu/Radní Milena Johnová
14 / 05 / 2021

Místo několika velkokapacitních zařízení se zázemím pro osoby bez domova pracuje hlavní město na vzniku sítě menších center rovnoměrně rozložených po metropoli.

V rámci této strategie nově funguje centrum v Praze 3, další je v areálu Malešického zámku v Praze 10 a v provozu už je i zařízení pro ženy na Palmovce v Praze 8. Ve fázi příprav jsou i další služby.

 

Praha byla léta kritizována za existenci velkokapacitních center pomoci pro osoby bez domova, která narušují klid v rezidenčních oblastech. Tato kritika byla až donedávna podle radní hl. m. Prahy Mileny Johnové oprávněná, protože plán decentralizace služeb zůstával neplněn. V rámci posledního roku a půl se však situace začala měnit. Dlouhodobým cílem hlavního města je ukončovat bezdomovectví, což znamená zajistit dostatečnou nabídku stabilního, důstojného a dostupného bydlení. Jde o běh na dlouhou trať a mezitím lidé, kteří zůstávají bez přístřeší, potřebují kvalitní pomoc a podporu ve velmi základních oblastech života,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

 

Důležitou roli v této fázi hrají nízkoprahová centra, která vznikla hned tři, a to konkrétně Centrum pro ženy na Palmovce v Praze 8, které  vzniklo v léta prázdné budově v majetku města. Na zimu se otevřelo pobytové humanitární zařízení v jednom z prázdných objektů areálu Malešického zámku v Praze 10, pokračovat zde bude denní centrum s noclehárnou. A v Praze 3 bylo vytvořeno denní centrum proměnou komunitního centra do podoby registrované sociální služby.

 

Ve všech případech se jedná o malá, komorní zařízení. Síť malých služeb, kde se lidé mohou umýt, najíst, nechat se ošetřit, je i šetrnější vůči svému okolí. Díky pohybu menšího počtu osob malá centra neovlivňují svým provozem okolí a slouží pouze místním lidem, čímž odpadá často rušivý moment - cestování většího počtu lidí ve špatném hygienickém stavu městskou dopravou.

 

V rámci letošního roku by měly být otevřeny další dvě sociální služby. První by měl být domov s ošetřovatelskou péčí pro starší a nemocné osoby a denní centrum na lodi JANUS.

 

„Mou prioritou je decentralizace služeb, tedy budování sítě menších zařízení, kde je možné díky osobnějšímu prostředí účinněji pomáhat lidem směrem k ukončování jejich bezdomovectví. Od svého nástupu na radnici tyto věci postupně měníme, což se daří i díky vstřícnosti samospráv městských částí, bez nichž by nové služby po Praze nemohly vzniknout,“ dodává radní Milena Johnová.

Tagy článku