Prachatice: Otevření knihovny v nemocnici

09 / 10 / 2016

882497d59974c3cbb43faea54b1a7930

V pondělí 3. 10. 2016 proběhlo slavnostní otevření knihovny v prachatické nemocnici. Detašované pracoviště Městské knihovny Prachatice bude sloužit nejen zaměstnancům nemocnice, ale i pacientům, kteří budou v nemocnici hospitalizováni. Bude nabízet odbornou zdravotnickou literaturu, ale i beletrii a ostatní knižní tituly.
Předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš, MBA na tomto slavnostním otevření přivítal 1. náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivanu Stráskou, ředitelku Městské knihovny v Prachaticích Mgr. Hanu Mrázovou, starostu Prachatic Ing. Martina Malého, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Mgr. Petra Studenovského, ředitele Krajského úřadu v Českých Budějovicích JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., a další pozvané hosty.

0340c8826014bd3a9603de2950c2f38bZároveň s detašovaným pracovištěm knihovny byl také otevřen dětský koutek, který bude sloužit nejen dětem a návštěvám gynekologicko-porodnického oddělení, ale mohou v něm najít zázemí i ostatní návštěvy s dětmi, kteří přijdou za svými blízkými, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici.
Otevření knihovny provázel hudební doprovod Mgr. Martiny Pivoňkové a autorská čtení regionálních spisovatelů Jana Davida Žáka a Hynka Klimka, kteří se svými knižními tituly navštívili hospitalizované pacienty.
Ředitel nemocnice Ing. Michal Čarvaš zároveň hostům ukázal i nově postavené zaměstnanecké parkoviště a také dnešním dnem otevřené nově zrekonstruované centrální šatny pro zaměstnance.

Zdroj: nempt.cz

1e524e9142e41ff189f8e3a1c3407af1