Poslanci ve třetím čtení schválili novelu zákona o lidských tkáních a buňkách a novelu transplantačního zákona

13 / 01 / 2017

Poslanecká sněmovna dnes (13. 1. 2017) ve třetím čtení schválila novelu zákona o lidských tkáních a buňkách a novelu transplantačního zákona.„Těmito zákonnými úpravami naplňujeme evropské standardy, proto jsem rád, že oba návrhy dnes hladce prošly. Jedná se sice takzvaně o technické normy, ale jsou důležité pro soulad našich a evropských předpisů, “ řekl po schválení ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.mzcr

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, je zajištění transpozice směrnic Komise EU. Jedná se o technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk a také o sjednocení pravidel a postupů pro ověřování jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky.  Dalším cílem novely zákona je také zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

Novelizace zákona, kterým se mění zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), rovněž vychází z potřeby transpozice směrnice Komise EU, která sjednocuje postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Dalším cílem novely zákona je také oprava pojmů v návaznosti na občanský zákoník a odstranění legislativně technických chyb v jeho stávajícím znění.