Pomáháme proti bolesti!

Pomáháme proti bolesti!
foto: www.pobolest.cz/PO Bolest
29 / 06 / 2023

Pacientský hub Ministerstva zdravotnictví ČR byl hostitelem přínosné akce. Další z vystoupení Pacientské organizace pro léčbu bolesti, z.s. (po nedávné přednášce v Trutnově, ve spolupráci se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje) vyvolalo velký zájem.

Prezentace špičkových odborníků na aktuální i dlouhodobě sledovaná témata měla nejvyšší profesionální kvalitu. Záznam z přednášky (27. 6. 2023) bude dostupný na www.pacientskyhub.cz. Záštitu této mimořádné akci poskytl náměstek starosty Prahy 10 MgA. David Kašpar.

PO logo / www.pobolest.cz

Předseda správní rady spolku Jan Hovorka připomněl cíl a účel (dále PO Bolest). Na rozdíl od podobných organizací se řešení problémů bolesti týká téměř všech diagnóz. Proto jsou velmi cenné rady a informace podávané především lékaři-algeziology. „Záměrem PO Bolest je vytvořit platformu, která pomůže orientovat se ve složité a náročné životní situaci. Člověk, trpící chronickou nebo dlouhodobou bolestí nestrádá jen zdravotně. Jeho pracovní, sociální i vztahová pozice je zásadně limitována, aniž si to vždy stačí uvědomit. Hledá pak pomoc a úlevu za každou cenu. Jsme tu proto, abychom navigovali jeho další kroky, zkrátili bloudění, uchránili ho před falešnými nadějemi nebo neprofesionálními postupy. Upozorňujeme na strukturu algeziologické péče v systému zdravotnictví, ale i na možnosti sdílení péče návazné nebo doplňkové. Léčba bolesti je výsostně profesionální, citlivá a nákladná. Proto je přínosem pro všechny najít nejen plošně systémové, ale také individuální řešení - a to mohou především odborníci, tedy algeziologové, ve spolupráci s pacienty“.

Docent MUDr. Jiří Kozák vede desítky let Společnost pro studium a léčbu bolesti (SSLB) ČLS JEP. Je hlavním odborným garantem spolku PO Bolest. Jako primář Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. LF UK a FN v Motole se zabývá i paliativní medicínou. Upozornil na nutnost co nejpřesnější diagnózy, postup i nejvýznamnější centra léčby bolesti, kterých jsou v ČR více než tři stovky. Doporučil také kontakt pacienta především s praktickým lékařem, který by měl vybrat odborníka, případně odeslat pacienta přímo na některá specializovaná algeziologická pracoviště, jejichž základní mapu má společnost na svých stránkách (www.sslb.cz).

PO Bolest prezentuje možnost sdílení odborné lékařské a doplňkové péče. Současná legislativa řeší jen část z nich a mnohé jsou tématem společenské diskuze. Zatímco například akupunktura a podobné metody paří mezi relativně stabilizované v nabídce i dostupnosti, prostředky jako léčebné konopí nebo v současnosti velmi diskutovaný kratom to teprve čeká. Jak zdůraznil další z přednášejících MUDr. Pavel Kubů, předseda správní rady pacientského spolku KOPAC, je nutné v úpravě legislativy převzít zkušenosti ze zahraničí, vyhodnotit místní situaci a umožnit tam maximální snížení rizik. Jmenované látky jsou na trhu již desítky (někdy i tisíce) let, a jen odborná kontrola může nebezpečí eliminovat. Příkladem také mohou být psychedelika, jako ketamin nebo psilocybin, které ve velkém projektu zkoumají odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Ukazuje se, že mohou mít výrazné účinky a pozitivní vliv na paliativní pacienty, a v léčbě bolesti podpořit účinky standardní farmakologické léčby.

Jak zmínil primář doc. MUDr. Jiří Kozák, ve světě jsou intenzívně zkoumány i další metody, jako například virtuální realita nebo hypnóza. Pod odborným vedením mohou přispět k efektu medicínských postupů. PO Bolest připravuje samostatnou přednášku na toto téma, kterému se dlouhodobě věnují především PhDr. Jarmila Raudenská z oddělení klinické psychologie FN Motol nebo PhDr. Alena Javůrková z FN Královské Vinohrady.

„Sdílení metod, založených na důkazech (EBM), je primární pro zvyšování úspěchu léčby,“ řekl spoluzakladatel a předseda správní rady PO Bolest Jan Hovorka. „Doplňkové metody a produkty by ale měly být také pod kontrolou lékařů. Komerční nabídka je pestrá, ale nevhodné kombinace mohou být nebezpečné. Naším produktem je informovaný klient. Člověk, který našel radu, pomoc, formou konzultace a nasměrováním k profesionálům. Stejně jako v jiných pacientských organizacích máme odborné garanty. Málokdy si uvědomujeme, že jako pacienti tvoříme velmi početnou a hlavně silnou komunitu. Můžeme tak vznášet otázky a žádat odpovědi. My jsme klienti, veřejné i privátní prostředky jsou vydávány na péči o nás, zdroje tvoříme všichni. Síla pacientů je ekonomická, společenská i politická. Proto chceme přispět k jasné a konstruktivní komunikaci mezi odbornou a laickou veřejností. Lékařům a odborníkům pomáháme vytvořit zdroje odborných informací a relevantních dat. Institucím, firmám nebo systému pomáháme precizovat nabídku. Nejen následky pandemie, ale paradoxně i stoupající věk aktivního života, psychosomatické problémy dětí, dospívajících a seniorů, nové sociální situace jsou a budou problematické. Pokud vyvolají a působí bolest, měli bychom být připraveni ji řešit,“ dodává.

Na stránkách www.pobolest.cz, www.sslb.cz nebo www.algeziolog.cz najdete informace i inspirace. PO Bolest připravuje další komunikační i mediální výstupy, přednášky ve městech a účast na projektech, zaměřených proti bolesti nebo zdravotní gramotnosti. Díky Pacientskému hubu a podpoře MČ Praha 10 věříme, že se nejen informací, ale hlavně  pomoci dostane co nejvíce lidem.

Autor: Redakce

Tagy článku