Poliklinika Agel Olomouc: Nové vybavení gastroenterologického centra

21 / 11 / 2015

Na nejmodernější přístrojové vybavení se mohou těšit pacienti gastroenterologické ambulance POLIKLINIKY AGEL Olomouc (naproti hlavnímu nádraží). Oddělení má nově k dispozici gastroskopickou věž sloužící k vyšetřování a léčbě zažívacího traktu nejmodernějšími postupy, které jsou také výrazně příjemnější pro pacienty. Zakoupením věže se kompletně zmodernizuje vybavení ambulance, která bude také nově moci nabízet i širší spektrum výkonů. Celková hodnota investice dosáhla téměř 1,5 miliónu korun.

 Screenshot 2015-06-22 13.02.06

"Do ambulance jsme nově zakoupili moderní gastroskopickou věž s videogastroskopem, videokolonoskopem, LCD monitorem a videoprocesorem, a také novou elektrokoagulační jednotku sloužící k odstraňování drobných útvarů v zažívacím traktu pomocí elektrického proudu. Toto vybavení rozšíří naše možnosti o přesnější diagnostiku a umožní okamžité terapeutické výkony," vysvětluje lékař gastroenterologické ambulance MUDr. František Šincl. Nově zakoupená věž vyniká především možností přesnějšího zobrazení slizničních změn, možností zvětšení obrazu a zobrazením slizničních struktur v NBI modu (pomocí filtrovaného světla).

Pro zdravotnický personál znamená investice možnost provádění širokého spektra výkonů včetně terapeutických endoskopických výkonů. Pacientům pak přináší přesnou diagnostiku i maximálně šetrný průběh vyšetření a zákroků. Oproti dříve využívaným technologiím a vybavení jde přitom o změnu především v jednoduchosti, rychlosti, lepším - přesnějším zobrazení, které odpovídá moderním evropským standardům.

POLIKLINIKA AGEL Olomouc nabízí komplexní preventivní a léčebnou péči, včetně pracovně lékařské služby. Jako jedno z mála ambulantních zdravotnických zařízení je poliklinika akreditována Spojenou akreditační komisí České republiky, čímž potvrdila, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.