Pojišťovna VZP, a. s.: Uzavřena smlouva se Sdružením soukromých gynekologů ČR

13 / 08 / 2015

Screenshot 2015-08-07 10.07.48

Novým klientem Pojišťovny VZP, a. s., se stalo Sdružení soukromých gynekologů České republiky. Uzavřená smlouva zajišťuje možnost pojištění profesní odpovědnosti všem soukromým gynekologům zastupovaných sdružením.

„Pojištění profesní odpovědnosti poskytované Pojišťovnou VZP, a. s. pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR považujeme za kvalitní pojistný produkt. Věříme, že i jeho prostřednictvím přispějeme k dalšímu zkvalitnění péče o naše pacientky,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph. D., předseda výboru Sdružení soukromých gynekologů ČR.

PVZP tak úspěšně pokračuje v naplnění svého cíle stát se významným partnerem v oblasti pojištění lékařů a zdravotnických zařízení. V poslední době pojistila například i společnost GML Health Care, s. r. o., která je významným distributorem zdravotnických přístrojů a spotřebního materiálu pro dialyzační střediska a speciálních roztoků pro citrátovou regionální antikoagulaci v Čechách a na Slovensku.

Zdroj: pvzp.cz