Pojišťovna VZP, a.s. dosáhla v roce 2016 rekordních výsledků.

31 / 01 / 2017

PVZP logo-2Pojišťovna VZP, a.s. (PVZP) ¦ 100% dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dosáhla v roce 2016 nejvyššího předepsaného pojistného od svého vzniku v roce 2004 a současně i růstu zisku. Mimořádný výsledek se jí podařil i v oblasti pojištění podnikatelských rizik.

Předepsané pojistné PVZP dosáhlo v roce 2016 celkové výše 461 570 559,29 Kč a narostlo oproti roku 2015 o 7,05 %. Jedná se o nejlepší výsledek od jejího vzniku v roce 2004. Trh neživotního pojištění dle statistik České asociace pojišťoven rostl v roce 2016 o 4,5 %. V oblasti pojištění, soupojištění a aktivního zajištění podnikatelských rizik se předpis PVZP pohyboval okolo 90 mil. Kč.

Na základě předběžných výsledků by hospodářský výsledek před zdaněním měl dosáhnout výše 16 753 000 Kč, což je o 5,17 % více než v roce 2015 a o 1,44 % více jak obchodní plán.

„Na rok 2016 jsme si stanovili velice ambiciózní plán ¦ růst předepsaného pojistného i zisku, což se mnohdy vylučuje. Navíc nám situaci komplikovalo několik nepříjemných okolností, a to zejména změny v legislativě, zpoždění přijetí nového regulatorního režimu Solvency II do národní legislativy a některé větší škody. Jsem tedy velice rád, že se nám, tak jako ostatně vždy, podařilo dostát našim předsevzetím a chtěl bych velice poděkovat našim klientům, kolegům, akcionáři, obchodním partnerům a prestižním zahraničním zajistitelům za důvěru. Na rok 2017 máme neméně náročný plán. Pokračujeme tedy ve strategii budování PVZP jako univerzální pojišťovny.“, řekl Robert Kareš, předseda představenstva PVZP.