Podpis Memoranda ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven

11 / 04 / 2014

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 bylo v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR podepsáno Memorandum ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ohledně úsporných opatření při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Svaz zdravotních pojišťoven se svými podpisy zavázalo postupovat v souladu s doporučeními přístrojové komise. Úkolem této komise, zřízené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, je zvýšit efektivitu a transparentnost nákupů ve zdravotnictví a posuzovat rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

Video:

//www.mzcr.cz/dokumenty/memorandum-ministra-zdravotnictvi-crvseobecne-zdravotni-pojistovny-cr-a-svazu-_8964_1.html

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr