Podle PES zůstává rizikové skóre na hodnotě 57, situace se i nadále různí v krajích

Podle PES zůstává rizikové skóre na hodnotě 57, situace se i nadále různí v krajích
foto: Archiv redakce/Logo MZ
05 / 12 / 2020

Podle protiepidemického systému ČR je souhrnný index rizika pro Českou republiku na hodnotě 57, která je na úrovni třetího pohotovostního stupně. Aktuální epidemiologická situace v ČR zůstává obdobná jako v minulém týdnu, pozvolný pokles je viditelný v republikovém měřítku.

Řazení krajů do příslušných úrovní probíhá na základě epidemiologických ukazatelů, jako je např. 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální hodnota souhrnného indexu rizika pro Českou republiku je nyní 57. To je úroveň, která odpovídá třetímu stupni pohotovosti. Situaci nicméně komplikuje rozdílnost rizikového skóre v jednotlivých krajích. Zatímco např. v Praze je rizikové skóre 49, v Libereckém kraji je to 71.


I přesto, že je souhrnný index rizika pro Českou republiku na úrovni, která odpovídá pohotovostnímu stupni 3, stále existují rozdíly, které jsou mezi jednotlivými kraji. Dobrou zprávou je, že zatím není pozorován „efekt otevření škol,“ vysvětluje aktuální situaci ministr zdravotnictví Jan Blatný. 

 

Skóre je hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty jsou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre jsou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření týkající se např. nošení roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství, ale i jejich rozvolňování.

 

„Rozvolňování se řídí číslem, které je společné pro celou republiku tak, aby nedošlo k situaci, že by se lidé přemisťovali do oblastí, kde by byla uvolněnější pravidla. Aktuální epidemiologická situace v ČR není příliš odlišná od situace popisované v minulém týdnu. Pozorujeme pozvolný pokles v republikovém měřítku, a to ve všech parametrech, nejen v počtu případů. Při srovnání jsou současné hodnoty zhruba o 20 % nižší než v týdnu minulém,“ doplňuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Protiepidemický systém (PES) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Negativním aspektem nadále zůstává, že i přes celkový pokles počtu případů registrujeme stále vysoký podíl nově diagnostikovaných případů ve zranitelných skupinách obyvatel, kterých je aktuálně okolo 20 %. To představuje vzhledem k časté polymorbiditě, tj. stavu kdy pacient trpí více chronickými onemocněními zároveň, vyšší pravděpodobnost hospitalizace, včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče. I v absolutních počtech jde stále o vysoké číslo, které se promítá do počtu hospitalizovaných pacientů. Ačkoli tyto počty klesly z více než 8 000 na současných 4 400, jde o vysokou zátěž blokující kapacity nemocnic. Aktuální hodnota reprodukčního čísla je 0,9," zmiňuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. 

 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci uvolnila Vláda ČR některá plošná opatření, která se týkají například zákazu nočního vycházení i nedělního prodeje.

„Situace ohledně nově hospitalizovaných pacientů se plošně i nadále mírně zlepšuje. Momentálně se nerealizují ani transporty pacientů mezi jednotlivými kraji. Dochází k nárůstu rozsahu obnovované péče, jakkoliv jsou mezi kraji rozdíly. V nejbližších dnes bude ukončena výpomoc mediků, v krajích s velkým nedostatkem personálu bude prodloužena výpomoc armády.  Je jednáno o pokračování armádní pomoci. Systém nemocnic je stále udržován tak, aby v případě potřeby byly nemocnice schopny přizpůsobit svou činnost opět zvýšenému počtu pacientů covid-19,“ zmiňuje náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý. 

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz.

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace