Podhorská nemocnice: nově zajišťuje chirurgické zákroky pro pacienty se selháním ledvin

10 / 07 / 2015

Pacienti se selháním ledvin z Bruntálu a okolí již nemusí kvůli chirurgickým zákrokům spojeným s dialýzou nikam cestovat. Podhorská nemocnice, člen skupiny AGEL, na svém chirurgickém oddělení nově zajišťuje veškeré chirurgické zákroky spojené s vytvořením cévních přístupů pro napojení na dialyzační přístroj.

Screenshot 2015-06-12 13.06.55

Selhání ledvin v Česku trápí tisíce Čechů, kteří jsou odkázáni na umělé čištění krve - dialýzu. Pro provádění dialýzy je přitom vždy potřebné na těle pacienta chirurgicky vytvořit cévní vstup, který umožní jednoduché a opakované napojování pacienta na dialyzační přístroj. „Jedny z nejběžnějších přístupů využívaných k hemodialýze jsou arteriovenózní fistuly, což jsou chirurgicky vytvářené tepenno-žilní spojky, nejčastěji realizované na horních končetinách. Existuje ale i možnost dialýzy břišní,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Romanov, primář chirurgického oddělení Podhorské nemocnice s tím, že oba tyto chirurgické zákroky již v současnosti provádí i Podhorská nemocnice.

„Vytvoření cévního vstupu a následná dialýza je pro pacienta se selháním ledvin doslova jedinou možností jak přežít. Jsem proto rád, že chirurgickou péči pro tyto pacienty nabízíme nyní i v našem regionu,“ uzavírá MUDr. Romanov.

Zájemci o chirurgický zákrok spojený s vytvořením cévních vstupů pro dialýzu se mohou hlásit telefonicky na čísle 554 700 320. Chirurgické oddělení je k dispozici jak zájemcům z řad jednotlivců, tak i dialyzačním střediskům z celého regionu.